Orderingången fortsatte att växa kraftigt i januari-februari 2008 – tillväxten var 47% jämfört med motsvarande period året innan

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
19 mars 2008 kl 15:30 E. Europe Standard Time

I sin översikt på Wärtsiläs bolagsstämma, som börjar i dag 19.3.2008 kl. 16.00, beskriver koncernchef Ole Johansson utvecklingen under de två första månaderna 2008 på följande sätt:
”Efterfrågan på marknaden har som väntat varit fortsatt stark i januari-februari 2008. Wärtsiläs orderingång ökade med 47% till 1.126 miljoner euro (769). Ship Powers orderingång ökade med 44% och Power Plants med 72% jämfört med januari-februari året innan. I slutet av februari var orderboken 6.823 miljoner euro (4.813). År 2004 fick Wärtsilä en order på två kraftverk från Irak. Det första kraftverket har till största del levererats och motsvarande betalningar har erhållits av kunden. Det andra kraftverket ingår inte i orderboken, eftersom leveranstiden har visat sig vara osäker.”

Utsikterna för hela 2008 som publicerades i anslutning till bokslutet förblir oförändrade:

”Vi förväntar oss att aktiviteten på marknaden fortsätter på en stabil nivå under första hälften av 2008. Inom Ship Power kan utvecklingen bli långsammare under slutet av våren men Power Plants-marknaden fortsätter att utvecklas kraftigt. Vår positiva utveckling fortsätter tack vare vår starka orderbok och våra kapacitetsinvesteringar. År 2008 blir ett år av kraftig tillväxt och ytterligare förbättrad lönsamhet.

Tack vare den starka orderboken förväntas Wärtsiläs omsättning öka med ca 25% år 2008. Lönsamheten överstiger 11%. Wärtsiläs lönsamhet varierar betydligt mellan kvartalen. Detta mönster upprepas även under innevarande år. Första kvartalet är sannolikt det svagaste och sista kvartalet det bästa.”

Koncernchefens översikt

Review by the President and CEO in Annual General Meeting 2008 PDF, 545Kb »

www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä