Konstituerande möte för Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
19 mars 2008 kl 20:45 E. Europe Standard Time

Vid sitt konstituerande möte 19.3.2008 valde Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse Antti Lagerroos till ordförande och Matti Vuoria till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en revisions-, en utnämnings- och en premieringskommitté. Styrelsen valde inom sig följande ledamöter till kommittéerna:

Revisionskommittén:
Antti Lagerroos, ordförande
Maarit Aarni-Sirviö
Matti Vuoria

Utnämningskommittén:
Antti Lagerroos, ordförande
Matti Vuoria
Kaj-Gustaf Bergh

Premieringskommittén:
Antti Lagerroos, ordförande
Matti Vuoria
Bertel Langenskiöld

www.wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä