Joint venture-avtalet för tvåtaktsmotorer mellan Wärtsilä och China State Shipbuilding Corporation har trätt i kraft

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
19 januari 2015 kl 17:30 E. Europe Standard Time

Joint venture-avtalet mellan Wärtsilä och China State Shipbuilding Corporation (CSSC) om övertagandet av Wärtsiläs verksamhet för tvåtaktsmotorer, som meddelades i juli 2014, har nu slutförts. De nödvändiga godkännandena från myndigheter och kontroll av sammanslagningar har tagits emot. Det officiella slutförandet skedde 19 januari, 2015. Företaget som kommer att heta Winterthur Gas & Diesel Ltd. (WinGD) ägs till 70% av CSSC och till 30% av Wärtsilä. WinGD har även fortsättningsvis sitt huvudkontor i Winterthur, Schweiz, och företaget har dotterbolag i Kina, Sydkorea och Japan.

Joint venture-företaget övertar äganderätten till Wärtsiläs teknik för tvåtaktsmotorer och fortsätter utveckla och arbeta med försäljningen av Wärtsiläs portfölj för tvåtaktsmotorer med fullt stöd från båda partnerföretagen. Wärtsilä Services har även i fortsättningen serviceansvaret för Wärtsiläs tvåtaktsmotorer genom sitt globala servicenätverk.

Partnerskapet mellan två av marinsektorns betydande aktörer förbättrar möjligheterna för Wärtsiläs tvåtaktsmotorer på marknaden. CSSC är Kinas största konglomerat för skeppsbyggnad och exporterar med framgång fartyg och andra produkter till hela världen. Synergieffekterna av joint venture-avtalet ger ökad produktutveckling samtidigt som viktiga nya maskintekniker snabbare når marknaden. Wärtsiläs kunder drar nytta av en större utbredning på marknaden och ett globalt servicenätverk som tillhandahåller stöd under hela livscykeln.

”Det nya samföretaget representerar en viktig möjlighet för båda parter, och vi står på tröskeln till en positiv framtid för Wärtsiläs tvåtaktsmotorer. Den globala sjöfartsbranschens drivkrafter för utveckling är bränsleekonomi och minskad miljöpåverkan. Kombinationen av Wärtsiläs tekniska ledarskap och CSSC:s industriella styrka stöder WinGD:s mål att förse branschen med avancerade produkter”, säger Martin Wernli, CEO, WinGD.

Länk till börsmeddelande som publicerades 18 juli 2014
Wärtsilä och China State Shipbuilding Corporation går samman i ett joint venture för tvåtaktsmotorer

Länk till bilden
Bildtext: Logotyp för Winterthur Gas & Diesel Ltd.

Mediakontakter:

Jaakko Eskola
Vice vd och direktör för Ship Power
Wärtsilä Oyj Abp
Tel. +86 21 5858 5500
jaakko.eskola@wartsila.com

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tel. +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

För investerarinformation, kontakta:

Natalia Valtasaari
Direktör, investerarrelationer
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

 

Wärtsilä i korthet:
Wärtsilä är världsledande när det gäller kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.
År 2013 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,7 miljarder euro med cirka 18 700 anställda. Företaget har verksamhet på mer än 200 platser i närmare 70 länder runtom i världen. Wärtsilä är noterad på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com

Winterthur Gas & Diesel Ltd. i korthet:
Winterthur Gas & Diesel Ltd. (WinGD) är en ledande utvecklare av tvåtaktiga lågvarviga- och dieselmotorer som används till propulsionskraft inom verksamheten handelsfartyg. Företaget strävar efter att deras lösningar ska ange branschstandarden för tillförlitlighet, effektivitet och miljövänlighet. WinGD tillhandahåller design, licenser och teknisk stöd till tillverkare, varv och fartygsoperatörer över hela världen. Motorerna säljs med Wärtsiläs varumärke och tillverkas på licens i fyra länder. WinGD har sitt huvudkontor i Winterthur, Schweiz, där det grundades 1898 och har ungefär 350 anställda över hela världen.

 

© 2020 Wärtsilä