Wärtsilä planerar att minska sin tillverkning och flytta en del av produktionen till Kina

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
19 januari 2010 kl 09:45 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har analyserat sin tillverkningsstruktur så som meddelades i oktober. För att anpassa sig till de grundläggande förändringarna på marknaden planerar Wärtsilä att minska sin tillverkningskapacitet. Wärtsilä planerar även att flytta största delen av sin propeller- och hjälpmotortillverkning till Kina där de huvudsakliga marina marknaderna ligger.  Den nuvarande propellertillverkningen i Drunen och komponenttillverkningen DTS i Zwolle, båda i Nederländerna, planeras läggas ned. Tillverkningen av Wärtsilä 20 generatoraggregat i Vasa i Finland planeras läggas ned och flyttas till Kina för att bibehålla konkurrenskraften på denna marknad.

Under år 2010 planerar Wärtsilä att minska ca 1.400 arbetsplatser globalt i koncernen. Av dessa nedskärningar är 570 planerade att vara i Nederländerna. De övriga minskningarna kommer att påverka olika divisioner, funktioner och länder och kommer att klargöras under första halvan av detta år. För närvarande har Wärtsilä 1.561 anställda i Nederländerna.

”Världen har förändrats dramatiskt under en kort tidsperiod. Kina har blivit ett starkt maritimt center och dess tillväxt kommer att fortsätta. Den låga aktiviteten på den globala sjöfartsmarknaden fortsatte under hela år 2009. Wärtsilä Ship Powers orderingång var betydligt lägre än under tidigare år. Konkurrensen på marknaden kommer att bli intensivare. Genom att utveckla vår globala tillverkningsstruktur och vår verksamhet för framtida nyckelmarknader kommer Wärtsilä att ytterligare förbättra sin konkurrenskraft och service till våra kunder på de allt stramare marknaderna. Det är vårt ansvar att trygga Wärtsiläs ledande ställning nu och i framtiden” säger Koncernchef Ole Johansson.
Kostnader av engångskaraktär som relaterar till denna omstrukturering beräknas uppgå till ca 140 milj. euro. Kostnaderna inkluderar nedskrivningar på ca 50 milj. euro av vilket 40 milj. euro redovisas år 2009. Genom dessa åtgärder förväntas Wärtsilä nå årliga inbesparingar på ca 80-90 miljoner med en gradvis effekt under 2010. De årliga inbesparingarna väntas nå full effekt under första halvan av 2011. 

De formella processerna kommer att inledas i de påverkade länderna i enlighet med lokal praxis och lagstiftning. Wärtsilä kommer att erbjuda stöd och konsultering samt hjälp med återanställningar i dessa länder.

Wärtsilä har redan under år 2009 utnyttjat sin flexibla verksamhetsmodell för anpassa kapaciteten till efterfrågan på marknaden och har påbörjat och långt genomfört åtgärder för att minska ca 600 arbetsplatser. I slutet av år 2009 hade Wärtsilä 18.541 anställda.
Wärtsilä kommer att fortsätta tillverka stora 4-takts motorer i Europa; i Vasa i Finland och i Trieste i Italien. Wärtsiläs FoU-aktiviteter kommer att fortsätta på sina nuvarande platser. Wärtsilä kommer att etablera ett Propulsionsteknologi & Services Center i Nederländerna.

Preliminär finansiell information 2009 och utsikter för 2010

Wärtsiläs omsättning ökade 14% och lönsamheten före kostnader av engångskaraktär förbättrades från år 2008. Under år 2010 kommer omsättningen att påverkas av situationen på sjöfartsmarknaden samt av en lägre orderstock. Omsättningen för 2010 förväntas vara 10-20% lägre än 2009. Lönsamheten före kostnader av engångskaraktär förväntas vara ca 9-10%, vilket ligger vid övre gränsen av vår långsiktiga lönsamhetsmålsättning.

Wärtsilä publicerar sin Bokslutkommuniké 28.1.2010 kl 8.30 lokal tid.

Ytterligare information:
Ole Johansson, Koncernchef, tel +358 10 7095601
Raimo Lind, Vice verkställande direktör & Ekonomi- och finansdirektör, tel +358 10 7095640
Atte Palomäki, Kommunikationsdirektör, tel +358 10 7095599

ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS

En analytiker- och presskonferens ordnas tisdagen den 19 januari 2010 kl. 11.30 finsk tid på Hotel Hilton Strand, Ballroom, adress John Stenbergs strand 4, Helsingfors, Finland. Den engelskspråkiga kombinerade webb- och telekonferensen kan ses på internet på följande adress: http://194.100.179.139/wip/directlink.do?newbrowser=1&pid=3161158
För att delta i telekonferensen ring numret: +44 (0)20 7162 0125 och ange konferens-id: 854584. Om ni vill ställa frågor under telekonferensen, tryck på 1 för att registrera att ni har en fråga och på # för att dra tillbaka en fråga. Titeln på evenemanget är: Wärtsilä Conference Call. Var beredd att lämna era uppgifter och namnet på konferensen till operatören. Tryck på * och därefter på 0 om det uppstår problem. Vi rekommenderar att ni anmäler er till konferensen i förväg på följande adress:
https://eventreg2.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=158744&Conf=200492

Inspelning av webcasten (på engelska) 

Ole Johanssons presentation Manufacturing Footprint PDF, 798Kb » (på engelska)

 

© 2020 Wärtsilä