Wärtsilä lämnade ett köpeanbud på Wärtsilä India Ltd:s aktier

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
19 januari 2007 kl 08:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har den 19.1.2007 lämnat ett offentligt köpeanbud på 1.240.599 aktier till minoritetsägarna i Wärtsilä India Ltd. Detta motsvarar 10,3% av aktiekapitalet. Köpeanbudet börjar 5.3.2007 och slutar 9.3.2007.

Förvärvet av alla dessa aktier skulle betyda en investering på ca 8,6 miljoner euro baserat på det i köpeanbudet angivna priset.

Wärtsilä äger för närvarandet 89,7% av Wärtsilä India Ltd:s aktiekapital.

För ytterligare information vänligen kontakta Raimo Lind, VVD & CFO, tfn +358 10 709 5640.

www.wartsila.com

© 2019 Wärtsilä