Wärtsilä konverterar ett oljedrivet kraftverk till ett flerbränsledrivet kraftverk i Pakistan

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
19 januari 2005 kl 10:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä konverterar ett oljekraftverk i Lahore i Pakistan till ett kraftverk som kan drivas med flera olika bränslen. Kunden heter Century Power Generation Ltd. och kraftverket svarar för energibehovet för en stor pappers- och kartongfabrik. Wärtsilä har samtidigt ingått ett treårigt serviceavtal för kraftverket. Century Power Generation Ltd. är ett dotterbolag till Century Paper & Boards Mills Ltd.

Det tidigare tjockoljedrivna kraftverket, som Wärtsilä levererade till kunden 1996, konverteras för att drivas med antingen flytande bränsle eller gas. Detta ger kunden både ekonomiska och miljöskonande fördelar: kort återbetalningstid, lägre bränslekostnader och renare utsläpp.

Efterfrågan på gasdrivna motorer och flerbränslemotorer ökar i Pakistan. Gastillgången är god och priset är förmånligare än på tjockolja. Eftersom gas utsläppsmässigt är ett renare bränsle än olja har regeringen i Pakistan uppmuntrat företag att övergå till gasbaserad energiproduktion.

Wärtsilä har levererat 36 kraftverk till Pakistan med sammanlagt effekt på 770 MW.

För ytterligare information vänligen kontakta: informationsdirektör Eeva Kainulainen, telefon 010 709 5235

 

Meddelandena finns att läsa på vår webbsida http://www.wartsila.com

 

 

© 2020 Wärtsilä