USA:s kustbevaknings AMS-godkännande för Wärtsiläs AQUARIUS®UV system för hantering av ballastvatten

Wärtsilä Corporation,
  • Pressmeddelande
18 november 2013 kl 12:00 E. Europe Standard Time

Wärtsiläs system för hantering av ballastvatten Wärtsilä AQUARIUS®UV har fått Alternate Management System (AMS) -godkännande av USA:s kustbevakning. Detta gör det möjligt för fartyg som utrustats med Wärtsilä AQUARIUS®UV och som seglar under USA:s och andra länders flagg att operera på USA:s territorialvatten och släppa ut behandlat ballastvatten under en övergångsperiod på upp till fem år från den fartygsspecifika implementeringstidpunkten.

AMS-godkännandet är det första steget mot beviljandet av fullständigt typgodkännande av USA:s kustbevakning. Enligt Wärtsiläs bedömning föreligger alla förutsättningar för fullständigt typgodkännande inom den femåriga övergångsperioden.

Ytterligare information finns i den engelska versionen av pressmeddelandet.

Bild av Wärtsilä AQUARIUS®UV

För ytterligare information vänligen kontakta:

Joe Thomas
Direktör, Ballast Water Management Systems
Wärtsilä Ship Power
Tfn. +44 7920 476448
joe.thomas@wartsila.com  

Mirja-Maija Santala
Media Manager
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn.+358 400 793 827
mirja-maija.santala@wartsila.com  

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2012 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,7 miljarder euro med cirka 18.900 anställda. Företaget har verksamhet i närmare 170 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä