Wärtsiläs Kapitalmarknadsdag: Wärtsiläs omsättning ökar med 10-20% 2009

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
18 november 2008 kl 08:00 E. Europe Standard Time

Wärtsiläs ledning publicerar i dag på kapitalmarknadsdagen att bolagets omsättning för 2009 väntas öka med 10-20% år 2009. Denna uppskattning baserar sig på en stark orderstock, varav ca 3.800 miljoner euro levereras under 2009 och på affärsområdet Services fortsatt starka utveckling. Wärtsiläs totala orderstock var 7.762 miljoner euro vid slutet av september 2008.

I delårsrapporten 1-9/2008 meddelade Wärtsilä att osäkerheten på skeppsbyggnadsmarknaden har lett till en ökad risk för avbeställningar och att effekterna av dessa eventuella avbeställningar kunde uppgå till ca 10% av värdet på Wärtsiläs totala orderstock.

Wärtsiläs utsikter för 2008 oförändrade
Tack vare den starka orderstocken väntas Wärtsiläs omsättning öka med ca 25% år 2008. Lönsamheten för hela året kommer att överstiga 11%.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
vice verkställande direktör, CFO Raimo Lind, tfn +358 10 709 5640 eller
kommunikationsdirektör Atte Palomäki, tfn +358 10 709 5599.

Investerarinformation: Joséphine Mickwitz, Direktör, Investerarrelationer, tfn. +358 400 784 889.

Det engelskspråkiga presentationsmaterialet och webcastlänken för Kapitalmarknadsdagen finns på www.wartsila.com/investerare. Du kan även följa med webcasts av presentationerna via följande direkta länk: http://194.100.179.139/wip/directlink.do?newbrowser=1&pid=2560704.

© 2020 Wärtsilä