Wärtsiläs bokslutsinformation 2006

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
18 november 2005 kl 13:30 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp:s bokslutskommuniké för året 2005 publiceras tisdagen den 7 februari 2006. Årsredovisningen kommer ut under vecka 10.

Under 2006 publicerar Wärtsilä tre delårsrapporter. Rapporten för januari-mars publiceras torsdagen den 4 maj, rapporten för januari-juni fredagen den 4 augusti och rapporten för januari-september tisdagen den 31 oktober.

Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 15 mars 2006 i Helsingfors, Finland.

Bolagets ekonomiska information publiceras samtidigt på finska, svenska och engelska.

Resultatrapporterna finns i sin helhet på Wärtsiläs hemsida www.wartsila.com genast efter publicering.

www.wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä