Wärtsilä publicerar januari-september 2006 delårsrapport 31.10.2006 kl. 8.30

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
18 oktober 2006 kl 15:01 E. Europe Standard Time

Wärtsilä publicerar sin delårsrapport för perioden januari-september 2006 tisdagen den 31 oktober kl. 8.30 finsk tid. Delårsrapporten finns tillgänglig på företagets webbsida www.wartsila.com efter publicering.  

En analytiker- och presskonferens ordnas tisdagen den 31.10.2006 kl. 10.45 finsk tid på huvudkontoret. En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets hemsida senare samma dag.  

www.wartsila.com  

© 2020 Wärtsilä