Wärtsiläs styrelse beslutat om den andra dividendratens utdelning

Wärtsilä Corporation,
  • Börsmeddelande
18 september 2018 kl 12:30 E. Europe Standard Time

Wärtsiläs styrelse beslutat om den andra dividendratens utdelning

Wärtsilä Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma som hölls 8.3.2018 beslöt om utdelning av en dividend på 1,38 euro per aktie i två rater för räkenskapsåret som utgick 31.12.2017. Den första dividendraten på 0,69 euro per aktie betalades i mars 2018. Den andra raten bestämdes utbetalas i september 2018. I enlighet med beslutet om en vederlagsfri emission (aktiesplit) fördelas den andra raten mellan en gammal och två nya aktier så att 0,23 euro betalas för varje aktie.

Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse har på sitt möte 18.9.2018 beslutat om utbetalningen av den andra dividendraten i enlighet med det av bolagsstämman givna bemyndigandet. Dividenden betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutbetalningen 20.9.2018 är antecknade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Ab. Utbetalningsdagen är 27.9.2018. 

Wärtsilä Oyj Abp
Styrelsen


För vidare information, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Tfn: +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Direktör, investerar- och mediarelationer
Tfn: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Detta är Wärtsilä
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2017 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,9 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
https://www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä