Wärtsilä fick order på gaskraftverk från USA

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
18 augusti 2005 kl 13:00 E. Europe Standard Time

R. L. Turner Corporation har i maj beställt av Wärtsilä ett 8 MW:s gaskraftverk, som byggs i staden Rensselaer, Indiana. Värdet på affären är ca. 4,4 miljoner US dollar.

Kraftverket byggs i anslutning till ett existerande kraftverk och kommer att användas för att utjämna belastningstoppar.

”R. L. Turner Corporation och staden Rensselaer har insett samma sak som många andra städer och kommuner: vikten av att säkra energiproduktionen med tanke på den framtida tillväxten. Wärtsiläs högklassiga kraftverk säkrar stadens energiproduktion och gör staden oberoende av de prisvariationer som avregleringen av elmarknaden medfört”, säger Frank Donnelly, direktör för Wärtsiläs kraftverksverksamhet i Nordamerika.

Inom affärsområdet Kraftverk är Wärtsiläs strategiska mål att fokusera på den decentraliserade energimarknaden och att fortsätta satsningarna på växande marknader, såsom gaskraftverksmarknaden.

För ytterligare information kontakta gärna: informationsdirektör Eeva Kainulainen, telefon 010 709 5235.

 

© 2020 Wärtsilä