Wärtsilä och China State Shipbuilding Corporation går samman i ett samföretag för tvåtaktsmotorer

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
18 juli 2014 kl 11:20 E. Europe Standard Time

Wärtsilä och China State Shipbuilding Corporation (CSSC) har undertecknat ett avtal för att etablera ett samföretag som kommer att ta över Wärtsiläs verksamhet för tvåtaktsmotorer. Avtalet innebär att CSSC kommer äga 70% av verksamheten via dotterbolaget CSSC Investment and Development Co. Ltd medan Wärtsilä kommer att ha en ägarandel på 30%. Parterna kommer samarbeta inom områdena tvåtaktsmotorteknik, marknadsföring, försäljning och service. Parterna har kommit överens om att flytta CSSC:s position som aktieägare till ett samföretag som upprättats av en enhet ansluten till Shanghais myndigheter och CSSC.

Wärtsilä Services kommer även i framtiden att ha serviceansvaret för Wärtsiläs tvåtaktsmotorer genom sitt globala nätverk för att stöda kunder på ett engagerat och effektivt sätt. Joint venture-parterna assisterar Wärtsilä Services genom att tillhandahålla globala fartygsägare fullständiga lösningar för avancerad tvåtaktsteknik.

Transaktionens värde uppgår till cirka 46 miljoner euro. Avtalets finansiella inverkan påverkas av tidpunkten för avtalets slutförande och vissa relaterade mekanismer. Avtalet kommer innebära en positiv effekt för Wärtsiläs fortsatta verksamhet. För slutförandet av transaktionen krävs myndighetsgodkännanden, vilka förväntas erhållas under första kvartalet 2015.

Samföretaget får sin hemvist i Schweiz och huvudkontoret blir kvar vid det nuvarande huvudkontoret för tvåtaktsmotorer i Winterthur. Den nuvarande ledningsgruppen för verksamheten för tvåtaktsmotorer fortsätter sitt arbete vid företaget.

Samföretaget kommer överta äganderätten till Wärtsiläs teknik för tvåtaktsmotorer och fortsätta utveckla och arbeta med försäljningen av motorportföljen med fullt stöd från båda partnerföretagen.

Målet med partnerskapet är att kombinera styrkorna hos de två företagen, som båda är betydande aktörer inom den globala marinsektorn. CSSC är Kinas största konglomerat för skeppsbyggnad och dess deltagande kommer att öka företagets tillväxt på viktiga asiatiska marknader, samtidigt som företaget behåller sin position som internationell leverantör till den globala sjöfartsbranschen. Partnerskapet kommer att stärka positionen för Wärtsiläs tvåtaktsteknik på marknaden för marinmotorer och skapa en solid grund för framtida investeringar i ledande tvåtaktsteknik och kundstöd.

”Vi har haft ett gott samarbete med CSSC under många år och är övertygade om att en gemensam verksamhet kommer ge oss bättre möjligheter att möta behoven hos våra globala kunder. CSSC delar vår vision om framtiden för tvåtaktsmotorer på marknaden för marinmotorer och vi känner att det här avtalet kommer gynna såväl båda parter som hela sjöfartssektorn. Genom att öka försäljningsvolymerna för Wärtsiläs tvåtaktsmotorer kan produktutvecklingen accelereras och kritiska nya motorlösningar tas till marknaden mycket snabbare än tidigare” säger Wärtsiläs vice vd Jaakko Eskola, som är direktör för Ship Power-enheten.

”Vi är mycket nöjda med det här avtalet och ser fram mot ett nära samarbete med Wärtsilä i detta samföretag. Vi beundrar Wärtsilä både som en teknisk ledare och som leverantör av högkvalitativa produkter som ger ekonomiska och miljömässiga fördelar till fartygsägare och operatörer” säger Wu Qiang, vice vd för CSSC.

För mer information, kontakta:

Jaakko Eskola
Vice vd och direktör för Ship Power-enheten
Wärtsilä Oyj Abp
Tel. +86 21 5858 5500
jaakko.eskola@wartsila.com

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tel. +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

För investerarinformation, kontakta:
Natalia Valtasaari
Direktör, investerarrelationer
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

CSSC i korthet

China State Shipbuilding Corporation (CSSC) är ett statligt konglomerat för skeppsbyggnad. CSSC bedriver verksamhet inom skeppsbyggnad, fartygsreparationer, tillverkning av utrustning för fartygsdäck samt marin design och forskning i Kina. CSSC:s dotterbolag levererar tankfartyg, containerfartyg, passagerarfärjor, självavlastande fartyg, däcksmaskineri, livbåtar, dieselmotorer och ankare. CSSC bygger även örlogsfartyg åt den kinesiska flottan. CSSC exporterar även fartyg och andra produkter till hela världen. Bland de större företagen i konglomeratet finns Shanghai Shipbuilding Company, Guangzhou Shipbuilding Company, Jiujiang Shipbuilding Company samt det publika bolaget China CSSC Holdings Limited. CSSC grundades 1999.
www.cssc.net.cn

Wärtsilä i korthet:

Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2013 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,7 miljarder euro med cirka 18.700 anställda. Företaget hade verksamhet i över 200 enheter i närmare 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com
 

© 2020 Wärtsilä