Wärtsilä etablerar ett samföretag med China State Shipbuilding Corporation - motorutbudet som tillverkas i Kina växer

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
18 juli 2014 kl 11:10 E. Europe Standard Time

Wärtsilä och China State Shipbuilding Corporation (CSSC) har undertecknat ett samföretagsavtal för tillverkning av medelvarviga diesel- och flerbränslemotorer med medelstor och stor cylinderdiameter. Fabriken för CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co. Ltd kommer att byggas i Lingang, Shanghai och planen är att dess första motor kommer att vara klar för leverans innan slutet av år 2015. Företaget kommer i synnerhet att ha fokus på de växande offshore- och LNG-marknaderna liksom marknaderna för mycket stora containerfartyg. Wärtsiläs ägarandel av samföretaget är 49 procent och storleken på Wärtsiläs aktieinvestering är cirka 12 miljoner euro.

Det nya samföretaget CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co. Ltd kan nu tillsammans med två andra redan existerande Wärtsilä-samföretag för produktion av medelvarviga motorer erbjuda det mest kompletta utbudet av Wärtsilä-medelvarvsmotorer i Kina. Företaget kommer också att vara det första företaget med bas i Kina som lokalt kan tillverka medelvarviga diesel- och flerbränslemotorer med stor cylinderdiameter. Genom att tillverka och leverera produkter lokalt kommer det nya samföretaget att erbjuda CSSC Group och andra kinesiska varv en lättare åtkomst till Wärtsiläs motorutbud genom snabbare leveranstider och konkurrenskraftiga priser.

Vid full kapacitet kommer företaget att tillverka Wärtsilä 26-motorer i V-konfiguration, Wärtsilä 32-huvudmotorer och -hjälpmotorer, Wärtsilä 46-motorer och Wärtsilä 34DF- och Wärtsilä 46DF-flerbränslemotorer. Eftersom LNG blir allt populärare som marinbränsle och möjligheten att använda flera bränslen blir allt viktigare ur både ekonomisk och miljömässig synpunkt är Wärtsiläs branschledande flerbränsleutbud ett väsentligt alternativ för kinesiska varv.

“Avtalet utgör ett historiskt ögonblick för våra två företag och öppnar dörren för spännande nya möjligheter. Kina har idag den största skeppsbyggnadsindustrin i världen och CSSC är det största skeppsbyggnadsföretaget i Kina. Wärtsilä erbjuder det bredaste utbudet produkter, lösningar och tjänster inom marinindustrin och genom detta samföretag kan våra två företag leverera ledande motorteknologi som förbättrar effektiviteten och sänker driftskostnaderna för fartygsägare och operatörer jorden runt”, kommenterar Jaakko Eskola, Wärtsiläs vice VD och direktör för Ship Power.

“Denna investering visar på Wärtsiläs engagemang för att leverera konkurrenskraftiga motorprodukter till sina kinesiska kunder. Dessutom är investeringen helt i linje med Kinas regerings tolfte femårsplan med målet att avsevärt öka miljöeffektiviteten och mängden lokalt producerat innehåll i marinutrustning”, tillägger Wärtsilä Kinas vd James Han.

“Det är en stor ära att få teckna detta samföretagsavtal med Wärtsilä. Wärtsilä är en ledande innovatör och teknologledare vid utvecklandet av ekonomiskt och miljömässigt hållbara lösningar. Vi ser fram emot en ljus framtid tillsammans”, kommenterar CSSC:s vice VD Wu Qiang.

CSSC är en av de största skeppsbyggnadsgrupperna i världen med tio varv i Kina, vilket motsvarar cirka 25 procent av landets kapacitet för fartygsnybyggen. Wärtsilä grundade sitt första samföretag med CSSC-gruppen år 2004 genom att etablera Wartsila CME Zhenjiang Propeller Co Ltd för att tillverka propellrar.

Wärtsilä i Kina

Wärtsilä har varit närvarande i Kina i över 20 år genom sitt helägda dotterbolag och sina långfristiga licensavtal. För att betjäna världens största skeppsbyggnadsregion har Wärtsilä bildat samföretag för tillverkning av propellrar, hjälpmotorer och medelstora medelvarviga motorer tillsammans med ledande kinesiska skeppsbyggnadskoncerner samt ett samföretag för automationstjänster. Wärtsilä tillverkar också styrpropellrar i sitt helägda bolag. Lågvarviga motorer tillverkas av åtta licensinnehavare och ett samföretag. De nya företagsförvärven, Cedervall 2011 och Hamworthy 2012, har förstärkt Wärtsiläs ledande ställning på den globala marinmarknaden, speciellt i underhåll, offshore och marina gas- och miljölösningar.

På den marina marknaden är de ledande kinesiska skeppsredarna Wärtsiläs kunder. Wärtsilä Services erbjuder sina kunder service och underhåll från åtta förläggningar i Kina, varav den största i Shanghai. Till den kinesiska energimarknaden har Wärtsilä levererat kraftverk, vilkas totala effekt är 3.500 MW. Wärtsilä inklusive samföretagen sysselsätter över 2.000 personer i Kina.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Esa Kivineva
Vice President, Product Company Joint Ventures, Ship Power 4-stroke
Wärtsilä Oyj Abp
Tel. + 358 10 709 5555
esa.kivineva@wartsila.com

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tel. +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

För investerarinformation, vänligen kontakta:
Natalia Valtasaari
Direktör, investerarrelationer
Wärtsilä Oyj Abp
Tel. +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com  

Kontaktperson för Wärtsilä i Kina
James Han
President
Wärtsilä China Ltd.
Tel: +86-21-5858 5500 ext. 888
james.han@wartsila.com

CSSC i korthet

China State Shipbuilding Corporation (CSSC) är ett statligt konglomerat för skeppsbyggnad. CSSC bedriver verksamhet inom skeppsbyggnad, fartygsreparationer, tillverkning av utrustning för fartygsdäck samt marin design och forskning i Kina. CSSC:s dotterbolag levererar tankfartyg, containerfartyg, passagerarfärjor, självavlastande fartyg, däcksmaskineri, livbåtar, dieselmotorer och ankare. Man bygger även örlogsfartyg åt den kinesiska flottan. CSSC exporterar även fartyg och andra produkter till hela världen. Bland de större företagen i konglomeratet finns Shanghai Shipbuilding Company, Guangzhou Shipbuilding Company, Jiujiang Shipbuilding Company samt det publika bolaget China CSSC Holdings Limited. CSSC grundades 1999.
www.cssc.net.cn

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2013 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,7 miljarder euro med cirka 18.700 anställda. Företaget hade verksamhet i över 200 enheter i närmare 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä