Utnämningar i Wärtsiläs direktion

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
18 juli 2013 kl 11:45 E. Europe Standard Time

Följande utnämningar har gjorts till Wärtsilä Oyj Abp:s direktion:

Dipl. ing. Pierpaolo Barbone (55) har utnämnts till direktör för affärsområdet Services och till direktionsmedlem från och med 1.10.2013. Den nuvarande direktören för Services-affärsområdet Christoph Vitzthum lämnar Wärtsilä för att bli koncernchef för Fazer-koncernen.

Pierpaolo Barbone anställdes av Wärtsilä 1996. Han har innehaft flera chefspositioner inom Services-affärsområdet, inklusive direktör för Mellanöstern och Asien samt direktör för den globala fältserviceorganisationen. Sedan början av 2013 har han varit direktör för Sydeuropa och Afrika.

Dipl. ing. Jaakko Eskola (55) har utnämnts till vice verkställande direktör och ställföreträdande verkställande direktör med omedelbar verkan. Han fortsätter även i sin befintliga position som direktör för Ship Power. Den nuvarande ställföreträdande verkställande direktören, ekonomi- och finansdirektör Raimo Lind, har uppnått sin avtalsenliga pensionsålder och kommer att avgå.

Jaakko Eskola anställdes av Wärtsilä 1998, med en bakgrund inom internationell projekt- och företagsfinansiering. Därefter har han varit verkställande direktör för Wärtsilä Development and Financial Services, ansvarat för Power Plants -affärsområdets försäljning och marknadsföring och sedan 2006 varit direktör för affärsområdet Ship Power.

Pierpaolo Barbones bild

Jaakko Eskolas bild

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Jaakko Eskola
Vice verkställande direktör,
Direktör, Ship Power
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 10 709 5634
jaakko.eskola@wartsila.com

Pierpaolo Barbone
Direktör, Services, Sydeuropa och Afrika
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +39 (040) 319 5240
pierpaolo.barbone@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2012 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,7 miljarder euro med cirka 18.900 anställda. Företaget har verksamhet i närmare 170 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com 
 

© 2020 Wärtsilä