Wärtsilä köper affärsverksamheten av engelskt företag för syntetiska lager

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
18 maj 2007 kl 11:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har undertecknat ett avtal om förvärvet av den marina verksamheten av Railko Ltd i England. Företaget är specialiserat på tillverkning av syntetiska hylslager och tätningar. Omsättningen för företagets marina verksamhet är ca. 6 miljoner euro och företaget har 25 anställda.

Företaget grundades 1957 och ägs idag av Tenmat Ltd. Den marina delen av Railko och Wärtsilä har samarbetat under de senaste 30 åren, och företagen har tillsammans utvecklat specialmaterial för axialtätningar.

”Rederierna fokuserar allt mera på sjöfartens inverkan på miljön. Hylstätningar och lager är bland de mest kritiska komponenterna i ett fartyg. Genom förvärvet, kommer Wärtsilä att förbättra sin konkurrenskraft inom oljesmorda lager. Dessutom kommer Wärtsilä att uppnå en unik position som den enda globala leverantören av totallösningar med vattensmorda hylsor,” säger Jaakko Eskola, direktör för affärsenheten Ship Power på Wärtsilä.

Railko forskar och utvecklar, tillverkar samt säljer syntetiska lager och tätningar. Företaget levererar totallösningar till sina kunder. Railkos produkter används i alla typer av fartyg, från kryssningsfartyg till fraktfartyg.

Wärtsilä är idag en ledande leverantör av hylstätningar och lager för den marina industrin. Wärtsilä tillverkar tätningar och lager i England och Japan.

Affären kommer att slutföras under det tredje kvartalet 2007.

För ytterligare information, vänligen kontakta Fred van Beers, Vice President Seals & Bearings, Ship Power, tel: +31 416 388 256.

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 14 000 professionella medarbetare i mer än 130 Wärtsiläenheter i närmare 70 länder runt om i världen.

www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä