Delårsrapport januari-mars 2013

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
18 april 2013 kl 11:30 E. Europe Standard Time


Delårsrapport Q1 2013

STARK TILLVÄXT I ORDERINGÅNGEN

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN JANUARI-MARS 2013
- Orderingången ökade med 22% till 1.352 miljoner euro (1.109)
- Omsättningen minskade med 12% till 882 miljoner euro (1.005)
- Orderingång jämfört med faktureringen 1,53 (1,10)
- Rörelseresultat 70 miljoner euro, dvs. 8,0% av omsättningen (102 miljoner euro, dvs. 10,1%)
- EBITA 79 miljoner euro, dvs. 8,9% av omsättningen (109 miljoner euro, dvs. 10,9%)
- Resultat per aktie 0,37 euro (0,33)
- Kassaflöde från rörelseverksamheten 84 miljoner euro (28)
- Orderstocken ökade med 13% och uppgick till 4.998 miljoner euro (4.409) i slutet av perioden

KONCERNCHEF BJÖRN ROSENGREN
”Början av 2013 utvecklades enligt våra förväntningar. Orderingången ökade med 22% tack vare den positiva utvecklingen inom affärsområdena Power Plants och Ship Power, i synnerhet vad gäller offshoresegmentet. Omsättningen och lönsamheten under första kvartalet påverkades av de väntat låga leveransvolymerna som främst berodde på timingen av projekt. Intresset för naturgasbaserad kraftgenerering var fortfarande stort, och Power Plants fick viktiga order från Jordanien och USA. Inom Ship Power var utvecklingen på offshore- och specialfartygsmarknaden stark. Vi fick strategiskt viktiga order på avgasreningssystem samt på heltäckande lösningar från offshoreindustrin. Det finns fortfarande intresse för serviceavtal inom marinindustrin, vilket underhållsavtalet för Viking Grace, den största passagerarfärjan i världen som drivs med flytande naturgas, är ett tecken på. Tack vare vår solida orderbok och stabila serviceverksamhet är våra utsikter för 2013 oförändrade.”

MARKNADSUTSIKTER
Den allmänna makroekonomiska osäkerheten och den långsamma förväntade globala tillväxten kommer antagligen att påverka den globala kraftförsörjningsmarknaden. Den totala marknaden för kraftförsörjning baserad på naturgas och flytande bränslen kommer under 2013 sannolikt att fortsätta i samma spår som under 2012. År 2013 väntas orderaktiviteten fortfarande vara störst på tillväxtmarknaderna som fortsätter att investera i ny kraftgenereringskapacitet. I OECD-länderna finns det fortfarande en uppdämd efterfrågan inom kraftverkssektorn, som främst upprätthålls av behovet av CO2 -neutral kraftgenerering och nedläggning av äldre kolkraftverk.

Utsikterna för shipping och varvsindustrin 2013 är försiktiga även om marknadsvillkoren väntas vara bättre än under 2012. Trots att orderingången förbättrats på sistone belastas marknaden för traditionella handelsfartyg fortfarande av problem med finansiering och överkapacitet. Orderaktiviteten på dessa marknader fokuserar mer på bränsleeffektiv design och teknologi. Aktuell reglering av utsläpp skapar intressanta möjligheter för miljölösningar. Fördelningen av orderaktiviteten 2013 väntas likna läget 2012, som gynnade offshore- och specialfartyg. Utsikterna för efterfrågan på gas är fortsatt goda, och LNG är ett attraktivt bränsle på grund av låg kolintensivitet, global handel och prissättning.

De övergripande utsikterna för servicemarknaden är stabila även om 2013 började långsammare än 2012. Ett fortsatt ökande bestånd av medelvarviga motorer och propulsionsutrustning hjälper att balansera marknaden i regioner såsom Europa, där förhållandena väntas förbli utmanande – i synnerhet inom marinsegmentet. Utsikterna för Mellanöstern och Asien är fortfarande något positivare och stöds av intresset för kraftverksrelaterade serviceprojekt. Även utsikterna för Nord- Central- och Sydamerika är goda vad gäller både marin- och kraftverkskunder. Utsikterna för offshoreservice är fortsatt positiva.

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2013 OFÖRÄNDRADE
Wärtsilä förväntar sig att omsättningen under 2013 ökar med 0-10%, medan rörelseverksamhetens
lönsamhet (EBIT% före engångsposter) kommer att vara ca 11%.

PUBLICERINGSFÖRFARANDE
Wärtsilä Oyj Abp följer publiceringsförfarandet som Finansinspektionens Standard 5.2b möjliggör. Detta börsmeddelande är en sammanfattning av Wärtsilä Oyj Abp:s delårsrapport januari-mars 2013. En pdf-version av den fullständiga delårsrapporten finns som bilaga till detta meddelande. Rapporten finns också i Wärtsiläs webbaserade rapportsystem på adressen http://www.wartsilareports.com/sv-SE/2013/q1/startsida/ och på bolagets webbsidor på adressen www.wartsila.com/investerare.

ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS
En analytiker- och presskonferens ordnas torsdagen den 18.4.2013 kl. 10.00 på huvudkontoret i Helsingfors. Den kombinerade webb- och telekonferensen hålls på engelska och kan ses på Internet på adressen: http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=604978&s=1&k=EA232CDE570D7B4382BEDAEE6F9DE426.

För att delta i telekonferensen, registrera er på följande adress: http://emea.directeventreg.com/registration/32537292. Ni erhåller konferensdetaljer per e-post efter registreringen. Ifall problem uppstår, tyck *0 och operatören hjälper er. Använd *6 för att stänga av ljudet från er telefon under telekonferensen och samma kod för att lägga på ljudet igen.

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets webbsida senare samma dag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Raimo Lind
Vice verkställande direktör
Tfn: +358 10 709 5640
raimo.lind@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Direktör, investerarrelationer
Tfn: +358 40 187 7809
natalia.valtasaari@wartsila.com

För pressinformation, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Tfn: +358 40 547 6390
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2012 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,7 miljarder euro med cirka 18.900 anställda. Företaget har verksamhet i närmare 170 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.

 

© 2020 Wärtsilä