Wärtsilä hissar seglen — sponsoravtal bildar Wärtsilä-Arcada seglarteam

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
18 april 2007 kl 15:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä och det finska 49er seglarteamet Lauri Lehtinen och Heikki Soininen har genom bildandet av Wärtsilä-Arcada team kommit överens om samarbete för åren 2007 och 2008. Arcada, som har varit seglarteamets sponsor under flera år, är nöjda med det nya arrangemanget som gör att det framgångsrika förhållandet nu kan utvecklas ytterligare.

”Vi är mycket nöjda att vara en del av detta team,” säger Mikael Simelius, Direktör, marknadskommunikation & branding på Wärtsilä. ”Killarna är unga, entusiastiska och hängivna, de tar tag i möjligheterna och vill vara bäst inom sitt område. Dessa ord beskriver Wärtsilä mycket bra och passar in i våra företagsvärden: energi, förträfflighet och entusiasm.”

Arcada har stött Lauri Lehtinens team sedan hösten 2002 när det tävlade i 29er klassen som junior. I egenskap av yrkeshögskola, vill Arcada gärna nå den åldersgrupp som Lauri och Heikki representerar.

”Sponsoreringen har varit en långtidsinvestering och det är nu rätt tidpunkt att gå vidare med en ny partner,” säger Jan-Erik Krusberg, prorektor vid Arcada. ”Nu när teamet rör sig mot mera internationella vatten, är det naturligt för oss att tillsammans med ett globalt välkänt företag bilda ett allt starkare stöd för teamet,” fortsätter Krusberg.

Olympiska spelen som mål

Efter att ha varit mycket framgångsrika i 29er klassen, började teamet segla i 49er klassen hösten 2005. Genom systematisk träning är teamet nu ett av de bästa 49er teamen i Finland. De kom på fjärde plats i de Finska Mästerskapen 2006. Wärtsilä-Arcada teamet är det yngsta 49er teamet i Finland och deltar i Finska Segelförbundets och Finska Olympiska Kommitténs träningsprogram. Teamets kortsiktiga mål är att vinna Finska Mästerskapen 2007 och att vara det tävlande finska teamet i Olympiska Spelen i Kina 2008. Det långsiktiga och huvudmålet är att vinna en olympisk medalj i London 2012.

”Medan Wärtsilä aktivt ökar sina aktiviteter i Asien, skulle vi naturligtvis vara glada om vårt team deltog i Olympiska Spelen i Kina,” säger Simelius.

”Vårt nya utbildningsprogram inom idrott, gör detta åtagande ännu mera relevant för oss,” kommenterar Jan-Erik Krusberg.

49ern är en snabb, 5 meter lång, 2-personers jolle. Utmärkande för den är att segelytan är ytterst stor jämfört med jollens vikt. 49er klassen var för första gången med i de Olympiska Spelen i Sydney år 2000. Finland fick en egen aktiv 49er klass 1995.

För ytterligare information, vänligen kontakta Mikael Simelius, Direktör, marknadskommunikation & branding, Wärtsilä, tel. +358 10 709 5650, eller Jan-Erik Krusberg, prorektor, Arcada, tel. +358 207 699 610.

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 14 000 proffs i mer än 130 Wärtsiläenheter i närmare 70 länder runt om i världen.

www.wartsila.com

Arcada i korthet

Arcada är en internationell svenskspråkig yrkeshögskola med uppemot 2 400 studenter och 160 anställda. Yrkeshögskolans moderna campus ligger i Arabiastranden i Helsingfors. Arcada erbjuder praktisk högskoleutbildning som är väsentlig för arbetslivet och som förser studenterna med kunskap som tillför nyskapande och kompetens i yrkeslivet. Yrkeshögskolan erbjuder högklassig utbildning inom företagsekonomi, media, teknik, turism, idrott samt social- och hälsovård. Utmärkande för Arcada är en kontinuerlig kunskapsutveckling genom forskning som även engagerar studenterna.

www.arcada.fi
 

© 2020 Wärtsilä