Wärtsilä och VTT leder nytt forskningsprogram om marin propulsionsteknik

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
18 mars 2015 kl 10:00 E. Europe Standard Time

Ett nytt forskningsprogram med inriktning på utveckling av teknik till propulsionsprodukter för drift i arktiskt klimat har inletts med Wärtsilä och VTT, Finlands teknologiska forskningscentral, som största deltagare. ArTEco-projektet (Arctic Thruster Ecosystem, dvs. ekosystem för styrbara arktiska propellrar) stöds av totalt tio partners från industri och högskolor i Finland och andra länder.

ArTEco-programmet kommer att pågå i tre år, mellan 2015 och 2017. Den primära målsättningen är att utveckla ny teknik för propulsionslösningar i arktisk driftmiljö. Grunden för detta kommer att bestå av att utveckla högteknologiska simuleringsmetoder inklusive metoder för bestämning av last vid dynamiska belastningsförhållanden, utforska möjligheter att dämpa dynamisk belastning, användning av miljömässigt acceptabla smörjmedel till propulsionsprodukter samt forskning kring ny sensorteknik för komponenter som ingår i propulsionsprodukter.

Den nya teknik som förväntas bli resultatet av detta projekt kommer att ha förutsättningar att ge avsevärt konkurrenskraftigare lösningar avseende kostnad, storlek och driftsäkerhet i förhållande till dagens produkter. Som stöd till teknologi utvecklingen kommer man att skapa en teknologidemonstratör, en storskalig prototyp för validering av tekniken i projektet. Denna validering kommer att ske på Wärtsiläs propulsionstestcenter i Tuusula i Finland.

Specifikt fokus kommer att ligga på utvecklingen av teknologidemonstratorn, kallad ”Extreme Value Thruster”, som plattform för demonstration av genombrott inom styrbar propellerteknik. Wärtsilä är säker på att denna forskning kommer att lägga grunden för en utökad och mycket avancerad produktportfölj. Programmet har en budget på 7,5 miljoner EUR.

”Utmaningen att skapa alltmer driftsäkra och konkurrenskraftiga lösningar är fortlöpande. Wärtsilä har ett ansvar gentemot sina kunder att se till att dess FoU-aktiviteter stöds av det bästa inom verktyg, teknik och partners för att kunna utveckla de bästa lösningarna. Bildandet av denna projektsammanslutning bidrar till att vi kan bibehålla vår ställning som innovatör och teknikledare inom den marina sektorn. De avancerade simuleringsmetoderna och möjligheten att validera våra nya produkter i full skala kommer att ge oss en ledande position inom utvecklingen av ny teknik”, säger Arto Lehtinen, chef för enheten Propulsion på Wärtsilä Ship Power.

Länk till bilden
Bildtext: Wärtsiläs propulsionstestcenter i Tuusula i Finland.

Mediakontakter:
Elias Boletis
Director Propulsion Programs & Techn.
Wärtsilä Ship Power
Tel: + 31 416388525
elias.boletis@wartsila.com  

Marit Holmlund-Sund
Senior Manager Marketing, Communications, Ship Power
Wärtsilä Corporation
Tel: 010 709 1439
marit.holmlund-sund@wartsila.com  

Wärtsilä i korthet:
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.
År 2014 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,8 miljarder euro med cirka 17.700 anställda. Företaget hade verksamhet i över 200 enheter i närmare 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com
 

© 2020 Wärtsilä