Wärtsilä och Schneider Electric samarbetar för att skapa en ny reservkraftlösning för datacenter

Wärtsilä Corporation,
  • Pressmeddelande
18 januari 2018 kl 15:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä och Schneider Electric har undertecknat ett globalt samarbetsavtal för att sätta samman sina individuella produkter och tjänster, samt produkter och tjänster av tredje parter, med syfte att samarbeta på datacenterprojekt. Samarbetet fokuserar på datacenterprojekt av hyperskala med minst 10 MW elektrisk laddning.

Teknologikoncernen Wärtsilä och Schneider Electric har undertecknat ett samarbetsavtal i Helsingfors i december 2017. Målet med samarbetet är att arbeta tillsammans för att öppna marknader för lösningar i energioptimering av datacenter. Wärtsiläs ansvar i samarbetet är att erbjuda en kraftproduktionsanläggning, medan Schneider Electric fokuserar på optimering av energidistribution.

Både Wärtsilä och Schneider Electric är globala ledare i sina respektive områden. Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerade teknologier och kompletta livscykellösningar för energimarknaderna, medan Schneider Electric leder den digitala transformationen genom att erbjuda världsledande energihantering- och automatiseringssystem, samt erbjuda integrerade effektivitetslösningar genom att kombinera energi, automation och programvara.

Därtill driver Schneider Electrics förstklassiga lösningar för datacenters infrastrukturer framåt industrin, samt strävar fortsättningsvis att utveckla och införa teknologi och lösningar så som denna.   Wärtsiläs gasdrivna motorkraftverk erbjuder en ny, alternativ energikälla för datacenter. Schneider Electric erbjuder lösningar för distributionsnätverkshantering och krafthantering i mellanspänning, lågspänning och säker kraft, och nätverksautomation samt lösningar för IT-infrastruktur.

Genom att samarbeta i segment för datacenter kan de två företagen föreslå optimerade, kostnadseffektiva omfattande kraftverksarkitekturer för datacenter, och erbjuda en pålitlig och säker kraftgenerations- och distributionssystem, som baserar sig på förnybar reservkraft. Därtill kan det gasgeneratorbaserade reservkraftsystemet ha en snabb inledningstid av bara 40 sekunder.

Wärtsiläs förbränningsmotorer erbjuder mycket effektiv, hållbar och kostnadseffektiv kraft jämfört med traditionella dieseldrivna reservgeneratorer. Överflödig motorkapacitet kan användas genom att sälja elektricitet till nätverket, vilket öppnar en ny affärsmöjlighet för datacenteroperatörer. Tack vare effektiviteten av gasmotorerna erbjuder de kraft till datacenter till ett lägre pris än nätverkselektricitet. Byter man från diesel till naturgas, kan man också betydligt minska koldioxidutsläppen av ett datacenter.

”Datacenteroperatörer kommer att dra nytta av samarbetet så att de kan minska sitt koldioxidutsläpp betydligt, spara på energikostnader av datacenter och dra finansiella fördelar med Smart Power Generation -reservkraftsystemet”, säger Javier Cavada, President, Wärtsilä Energy Solutions.

”Att jobba med en kunnig partner så som Wärtsilä inspirerar oss på Schneider Electric att erbjuda de mest avancerade och hållbara omfattande lösningar till energihantering i datacenter och kraftverk. Med slutkundens behov i fokus, är vi säkra på att vi kommer att skapa ömsesidigt värde på varje steg i en potentiell marknad som vill optimera de befintliga tillgångar, kvarstå operationellt effektiva och bidra till miljövänliga lösningar”, säger Frederic Godemel, Energy SVP, Schneider Electric.

För mer information, kontakta:

Mikko Keto
Sales Director, Energy

Schneider Electric
+358 50 572 5799

mikko.keto@schneider-electric.com 

Javier Cavada
President
Wärtsilä Energy Solutions
+358 10 709 5297
javier.cavada@wartsila.com

Om Schneider Electric

Schneider Electric är en ledande specialist inom digital utveckling av energihantering och automation i hem, fastigheter, datacenter, infrastruktur och industrier. Med närvaro i över 100 länder är Schneider Electric världens ledande företag inom energihantering - mellanspänning, lågspänning, avbrottsfri kraft och automationssystem. Vi erbjuder integrerade lösningar som effektivt kombinerar energi, automation och mjukvara. I vårt globala ekosystem samarbetar vi i vår öppna plattform med ett stort nätverk av partners, systemintegratörer och utvecklare för att leverera realtidskontroll och optimala lösningar. Vi tror att alla fantastiska medarbetare och partners gör Schneider till ett fantastiskt företag. Vårt engagemang för innovation, mångfald och hållbarhet säkerställer att "Life is On” är överallt och för alla.
www.schneider-electric.com 

Wärtsilä Energy Solutions i korthet
Wärtsilä Energy Solutions är en ledande global energisystemintegratör som erbjuder en rad miljövänliga lösningar. Bland våra lösningar finns ultraflexibla kraftverk med interna förbränningsmotorer, energilagring och integreringslösningar samt LNG-terminaler och distributionssystem. Wärtsiläs flexibla och effektiva lösningar ger kunderna ett stort mervärde och möjliggör en övergång till ett mer hållbart och modernt energisystem. Från 2017 har Wärtsilä 65 gigawatt installerad kraftverkskapacitet i 177 länder över hela världen.
www.smartpowergeneration.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerade teknik och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2016 uppgick Wärtsiläs nettoomsättning till 4,8 miljarder euro och antalet anställda till cirka 18 000. Företaget är verksamt på över 200 platser i över 70 länder i hela världen. Wärtsilä är börsnoterat på Nasdaq Helsingfors.

www.wartsila.com  

© 2020 Wärtsilä