Delårsrapport januari-september 2012

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
17 oktober 2012 kl 11:30 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp DELÅRSRAPPORT 17.10.2012 kl 8.30 lokal tid

Delårsrapport Q3 2012

TILLVÄXT I ORDERINGÅNG OCH OMSÄTTNING TROTS TUFFA MARKNADSFÖRHÅLLANDEN

CENTRALT UNDER TREDJE KVARTALET
– Utsikterna för 2012 förbättrades
– Orderingången ökade med 14% till 1.275 miljoner euro (1.118)
– Omsättningen ökade med 28% till 1.087 miljoner euro (851)
– Rörelseresultatet (EBIT) var 113 miljoner euro, dvs. 10,4% av omsättningen (94 miljoner euro och 11,0%)
– EBITA var 129 miljoner euro, dvs. 11,9% av omsättningen (103 miljoner euro 12,1%)
– Resultatet per aktie uppgick till 0,38 euro (0,26)
– Orderingång jämfört med faktureringen 1,17 (1,31)
– Kassaflöde från rörelseverksamheten 121 miljoner euro (219)

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN JANUARI–SEPTEMBER 2012
– Orderingången ökade med 10% till 3.583 miljoner euro (3.267)
– Omsättningen ökade med 7% till 3.191 miljoner euro (2.970)
– Rörelseresultat (EBIT) 328 miljoner euro, 10,3% av omsättningen (324 miljoner euro och 10,9%)
– EBITA 354 miljoner euro, 11,1% av omsättningen (336 miljoner euro och 11,3%)
– I slutet av rapportperioden uppgick orderstocken till 4.724 miljoner euro (4.042), +17%
– Resultat per aktie 1,09 euro (0,99)
– Kassaflöde från rörelseverksamheten -34 miljoner euro (303)

KONCERNCHEF BJÖRN ROSENGREN:
”Trots den fortsatta osäkerheten i den globala ekonomin och de tuffa marknadsförhållandena utvecklades både orderingången och omsättningen väl. Under tredje kvartalet ökade de med 14% respektive 28%. Jämfört med samma period året innan presterade Ship Power starkt tack vare en aktiv offshoresektor och förvärvet av Hamworthy. Exempel på höjdpunkterna var ordern på motorer och propulsionsutrustning till sex brasilianska borrfartyg från Jurong Shipyard Pte Ltd och tre order på stödfartyg för oljeriggar från Statoil samt de fyra första beställningarna av hanteringssystem för ballastvatten. Wärtsilä fick återigen en rekordstor kraftverksorder, denna gång handlade det om ett kraftverk på ca 600 MW som ska byggas i Jordanien. Det blir det största kraftverket som kan drivas med tre olika bränslen i världen. Jag är också nöjd med att tillväxttrenden fortsätter för Services trots att marknadsläget för många av våra marinservicekunder är svårt.

Vi tror att omsättningen kommer att öka i år med ca 10-15%, vilket är mer än vad vi tidigare förväntade oss. Vår lönsamhet är nu 10,3%, och vi tror att den kommer att stiga under fjärde kvartalet. Således förväntar vi oss att lönsamheten för hela året kommer att ligga kring 10,5-11%.”

MARKNADSUTSIKTER
Kraftverksmarknaden väntas vara fortsatt aktiv under återstoden av 2012. Orderaktiviteten kommer fortfarande främst från tillväxtmarknaderna som fortsätter att investera i ny kraftverkskapacitet. I OECD-länderna finns det fortfarande en uppdämd efterfrågan inom kraftverkssektorn, som främst upprätthålls av behovet av CO2 -neutral kraftgenerering och nedläggning av äldre kolkraftverk. Trots det fortsatta intresset för nya investeringar i kraftverk kan den makroekonomiska osäkerheten leda till att investeringsbeslut skjuts upp.

Orderaktiviteten på offshore- och gastankermarknaden samt marknaden för andra specialfartyg har än så länge varit stabil och utvecklingen väntas vara i linje med 2011 och början av 2012. De övergripande utsikterna för orderingången för fartyg under 2012 är något negativa, och antalet beställningar för hela året väntas bli lägre än för 2011. Nedgången beror främst på den låga orderaktiviteten inom traditionella handelsfartygssegment. Det finns intressanta möjligheter på följande områden: förbättring av verkningsgraden, gasdrift och miljölösningar. Dessa områden är i dag centrala frågor i flera förhandlingar om nybyggen, och de väntas bli ännu viktigare i framtiden.

De övergripande utsikterna för servicemarknaden är stabila trots den fortsatta osäkerheten i den globala ekonomin. Utsikterna för serviceverksamheten i handelsfartygssegmentet förblir utmanande, medan utsikterna för offshoresegmentet fortfarande ser lovande ut. Aktiviteten på de andra marinmarknaderna väntas vara stabil. Marknadsförhållandena för tjänster relaterade till kraftverk väntas förbli goda.

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2012 HAR REVIDERATS
Wärtsilä förväntar sig att omsättningen under 2012 ökar med 10-15% (tidigare 5-10%), medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) kommer att vara 10,5-11% (tidigare 10-11%).

PUBLICERINGSFÖRFARANDE
Wärtsilä Oyj Abp följer publiceringsförfarandet som Finansinspektionens Standard 5.2b möjliggör. Detta börsmeddelande är en sammanfattning av Wärtsilä Oyj Abp:s delårsrapport januari-september 2012. En pdf-version av den fullständiga delårsrapporten finns som bilaga till detta meddelande. Delårsrapporten finns också på Wärtsiläs webbsidor på adressen www.wartsila.com/investerare.

ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS
En analytiker- och presskonferens ordnas onsdagen den 17 oktober 2012 kl. 10.00 lokal tid på huvudkontoret i Helsingfors. Den kombinerade webb- och telekonferensen hålls på engelska och kan ses på internet på adressen: http://storm.zoomvisionmamato.com/player/wartsila/objects/gftabmj8/.

För att delta i telekonferensen, registrera er på följande adress:
http://www.yourconferencecentre.com/r.aspx?p=1&a=DKXaEsCAWnEelu.
Ni får konferensnumret och koden per e-post efter registreringen. Om ni vill ställa frågor under telekonferensen, tryck * och därefter 1, och om ni vill återkalla er fråga tryck #. Namnet på telekonferensen är Q3 Results 2012. Vänligen förbered er på att anmäla er egen information samt namnet på konferensen till operatören. Ifall problem uppstår, tryck * och därefter 0.

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets hemsida senare samma dag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Raimo Lind
Vice verkställande direktör
Tfn: +358 10 709 5640
raimo.lind@wartsila.com

Pauliina Tennilä
Direktör, investerarrelationer
Tfn: +358 40 570 5530
pauliina.tennila@wartsila.com

För pressinformation, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Tfn: +358 40 547 6390
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2011 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,2 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet i närmare 170 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.

 

© 2020 Wärtsilä