Wärtsilä 31SG-gasmotorn minskar sjöfartens utsläpp

Wärtsilä Corporation,
  • Fackpressmeddelanden
17 september 2019 kl 22:00 E. Europe Standard Time

Teknologikoncernen Wärtsilä lanserar gasmotorn Wärtsilä 31SG för den marina marknaden. Motorn baserar sig på den framgångsrika Wärtsilä 31-produktplattformen. Dess dieselversion är med i Guinness rekordbok som 4-taktsdieselmotorn med den högsta verkningsgraden i världen. Wärtsilä 31SG-motorn reducerar miljöpåverkan samt minskar ytterligare totalkostnaderna för ägande för fartyg som seglar inom områden med välutvecklad gasinfrastruktur. Wärtsilä 31SG-motorn lanseras kommersiellt i september på Gastech 2019, en utställning och konferens i Houston i Texas, samt på Neva i St. Petersburg i Ryssland.

Efter att Wärtsilä introducerat flerbränslemotorteknologin på 1990-talet har LNG blivit ett lönsamt och lockande bränsle för sjöfarten. Det här har lett till en snabb utvidgning av den globala LNG-bunkringsinfrastrukturen, något som skapat förutsättningar för nästa steg i evolutionen, nämligen användning av gasmotorer i en allt större skala inom marin- och offshore-industrin.

”Den ytterst effektiva Wärtsilä 31SG-motorn för branschen vidare genom att erbjuda ägare och operatörer praktiska medel att minska kostnader och öka miljövänlighet. Fokus på gas och magerförbränningsteknologi gör det möjligt att optimera ytterligare den termiska verkningsgraden och samtidigt minska på växthusgasutsläpp och underlätta ibruktagning av alternativa gaser såsom LPG”, säger Rasmus Teir, produktchef inom Wärtsilä Marine.

Wärtsilä har stor erfarenhet inom magerförbränningsteknologin med över 1800 levererade motorer och 37 miljoner drifttimmar i krävande landbaserade kraftverk. Wärtsilä 31SG-motorn introducerades på energimarknaden år 2017 och erbjuder nu även marina kunder gaslösningar med låga livscykelkostnader.

Den ökande användningen av hybridpropulsion erbjuder ytterligare möjligheter för gasmotorer. Wärtsilä 31SG-motorn lämpar sig perfekt för hybridtillämpningar eftersom den erbjuder enastående verkningsgrad samt minskar på investeringskostnader vilket bidrar till att täcka tilläggskostnaderna för energilagring. Att förena Wärtsilä 31SG-motorn med batterienheter möjliggör även planering av redundans och säkerställer samtidigt systemets högsta totala verkningsgrad.

Wärtsiläs senaste utveckling är i linje med företagets målsättning att minska på gasmotorernas växthusgasutsläpp med 15 % från 2015-års nivå fram till år 2020.

Bild 1: Wärtsilä 31SG-gasmotorn finns nu tillgänglig även för marina tillämpningar.
Bild 2. Integrationslayout för hybridinstallationer med Wärtsilä 31SG-motor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rasmus Teir
Produktchef, Marine Business
Wärtsilä Finland Oy
Tel: +358 10 709 4135
rasmus.teir@wartsila.com

Marit Holmlund-Sund
General Manager, Positioning, Marine Business Marketing
Wärtsilä Corporation
Tel: +358 10 709 1439
marit.holmlund-sund@wartsila.com
 

Alla Wärtsilä-meddelanden finns här: https://www.wartsila.com/sv/media-sv/pressmeddelanden samt här: https://news.cision.com/se/wartsila-corporation där du även kan ladda ner bilder.

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2018 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen.
Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com 

© 2020 Wärtsilä