Wärtsilä levererar flytande pråmkraftverk till Papua Nya Guinea - värdet på beställningen 57 milj. euro

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
17 september 2009 kl 11:30 E. Europe Standard Time

Wärtsilä levererar ett kraftverk, som byggs på en pråm, för gruvindustrins energibehov i Papua Nya Guinea. Beställningen, som undertecknades i augusti, är värt cirka 57 miljoner euro..Kunden är Lihir Gold Limited, som är en av de ledande guldgruvbolagen i världen. Kraftverket kommer att producera el till bolagets guldgruva Lihir Island i och det kommer att vara i drift senast i april 2011.

Pråmkraftverkets kraftkälla kommer att vara Wärtsilä 20V32-motorer, som drivs på tjockolja. Eftersom kraftverket är avsett för gruvans tillfälliga energibehov, har man beslutit att bygga det på en pråm. När gruvan inte längre har användning för det flytande kraftverket, kan det transporteras någon annanstans.

Pråmkraftverkets fördelar är att det är flyttbart och därmed ett utmärkt flexibelt alternativ att producera energi för tillfälligt bruk. Wärtsilä har sedan tidigare levererat ett tjugotal pråmkraftverk till Filipinerna, Jamaica, Dominikanska republiken och Bangladesh.

Lihir Gold Limited utvidgar sin verksamhet och behöver extra el till gruvan. Bolaget var i behov av en flexibel tillfällig lösning och betonade vikten av fast leveranstid.

”Wärtsilä har försäkrat denna kund om att vi kan uppfylla leveranskrav. Vi har haft ett tätt samarbete under hela processen och vi har utvärderat olika lösningar, leveransomfattning och utredningar. Vår erfarenhet av pråmkraftverk kombinerad med lokal kundservice var avgörande faktorer för avtalet”, säger Alf Doktar, regionchef vid Wärtsilä Power Plants i Asien och Australien.

Wärtsilä har sedan tidigare levererat kraftverksanläggningar på över 200 MW till flera projekt i Papua Nya Guinea, inklusive tolv motorer av typ Wärtsilä 32 till Lihir Gold Limited.

Bild: Wärtsiläs pråmkraftverk på 50 MW i Jamaica.

Ytterligare information:
Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör,
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 40 547 63 90
E-post: atte.palomaki@wartsila.com

Alf Doktar
Regionaldirektör
Wärtsilä Power Plants (Asien och Australien)
Tfn:: +358 40 5866946
e-mail: alf.doktar@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.
Under 2008 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,6 miljarder euro med 19.000 anställda. Företaget har verksamhet i160 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä