Wärtsilä anpassar sin Ship Power-affärsverksamhet efter den svaga situationen på marknaden

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
17 juli 2015 kl 08:25 E. Europe Standard Time
Wärtsiläs Ship Power-affärsverksamhet, som idag omdöpts Marine Solutions, planerar en omstrukturering av sin organisation, sin verksamhet och sina resurser som ett svar på den stiltje som råder inom den marina marknaden globalt. Planerna omfattar hela Marine Solutions-verksamhetens personal globalt. Omstruktureringen leder till en minskning på ca 600 arbetsplatser, av vilka ca 160 i Finland. Delvis kommer nedskärningarna att genomföras i form av pensioneringar.

Genom dessa åtgärder förväntas Wärtsilä uppnå årliga besparingar på ca 40 miljoner euro. Effekten av besparingarna kommer att ta form gradvis från och med det tredje kvartalet 2015 och de kommer att ha införts fullständigt mot slutet av 2016. De engångskostnader som uppstår i samband med omstruktureringen beräknas uppgå till ca 25-30 miljoner euro. 

”Marinbranschen har varit långsam när det gäller att återhämta sig från den globala finanskrisen, och ordervolymerna för varven är låga. Samtidigt har offshoreindustrin påverkats negativt av lägre oljepriser. Dessutom finns det risker som berör fartygsägarnas förhandlingar kring att förlänga befintliga leveranskontrakt. Sammantaget har denna utveckling skapat en svår marknadssituation för hela marinsektorn.

Dessa kapacitetsjusteringar måste tyvärr göras medan den här låga efterfrågan råder, om vi ska kunna behålla vår konkurrenskraftiga position på den globala marknaden. Vårt åtagande gentemot våra kunder förblir emellertid orubbat, trots effektiveringen av organisationen”, säger Jaakko Eskola, direktör för Marine Solutions och vice verkställande direktör.

Målet med dessa planer är att strukturera om Wärtsiläs Marine Solutions -affärsverksamhet så att den effektivt kan uppfylla de behov som dess olika kundsegment har. Effekten av denna omstrukturering kommer att specificeras närmare när förhandlingarna inleds i de berörda länderna enligt lokal praxis och lagstiftning.

För närvarande har Wärtsilä Marine Solutions 7.217 anställda globalt.


Mediakontakter:

Jaakko Eskola
Vice vd och direktör för Marine Solutions
Wärtsilä Oyj Abp
Tel. +358 10 709 5623
jaakko.eskola@wartsila.com 

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tel. +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com 


För investerarinformation kontakta:

Natalia Valtasaari
Direktör, investerarrelationer
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 40 187 7809
natalia.valtasaari@wartsila.com 


Wärtsilä i korthet:

Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.

År 2014 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,8 miljarder euro med cirka 17.700 anställda. Företaget har verksamhet i över 200 enheter i närmare 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.

www.wartsila.com
© 2020 Wärtsilä