Wärtsilä, SKF och Rautaruukki säljer Ovako

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
17 juli 2006 kl 09:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp, AB SKF och Rautaruukki Abp har slutit avtal om att sälja de operativa bolagen som ingår i Oy Ovako Ab till ett bolag som ägs av aktieägarna till Hombergh Holdings BV, WP de Pundert Ventures BV och Pampus Industrie Beteiligungen GmbH & Co. KG. Transaktionen förutsätter myndigheternas godkännande och väntas bli slutförd i september 2006.

Aktierna säljs för cirka 660 miljoner euro. Betalningen sker med cirka 535 miljoner euro kontant, 15 miljoner euro som betalas i juli 2008 och en räntebärande fordran på 110 miljoner euro som betalas 3-6 år efter transaktionen blir slutförd. Köparen tar också över räntebärande skulder på cirka 40 miljoner euro netto, vilket betyder ett skuldfritt försäljningspris för Ovako på cirka 700 miljoner euro. Försäljningen och den därpå följande likvideringen av Oy Ovako Ab ger Wärtsilä en skattefri realisationsvinst på cirka 52 miljoner euro.

Det nya Ovako bildades i maj 2005 genom en sammanslagning av ägarnas verksamheter inom långa stålprodukter till ett nytt samägt bolag. Rautaruukki äger 47,0%, SKF 26,5% och Wärtsilä 26,5% av Ovako. Med sina 16 produktionsanläggningar och 4.600 anställda i Europa, är Ovako en ledande producent av långa stålprodukter till rullningslager-, tunga fordons-, bil- och verkstadsindustrin. Försäljningen 2005 uppgår proforma till 1,3 miljarder euro och EBIT till 150 miljoner euro.

Hombergh Holdings BV och WP de Pundert Ventures BV är holländska holdingbolagen som äger bolagen aktiva bland annat i prefabricerade betong, i stålindustri och i energibransch. Pampus Industrie Beteiligungen GmbH & Co. KG är ett avsevärt bolag inom stålbranschen i Tyskland, som har 18 fabriker i Tyskland och en i Kanada.

För ytterligare information, kontakta:

Raimo Lind, Vice verkställande direktör, CFO, Wärtsilä Oyj Abp, tel: +358 400 504 321.

www.wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä