Wärtsiläs LNG terminal -projekt i Fredrikshamn uppnår finansiellt avslut

Wärtsilä Corporation,
  • Pressmeddelande
17 maj 2018 kl 14:00 E. Europe Standard Time

LNG-terminalen i Fredrikshamn i Finland som byggs av Wärtsilä på totalentreprenad har uppnått finansiellt avslut och beviljats de nödvändiga byggnadstillstånden.

Projektets lånefinansiering har avslutats med Skandinaviska Enskilda Banken och Finnvera, ett finländskt statsägt finansbolag. De sammanlagda investeringskostnaderna uppgår till cirka 100 miljoner euro. Förutom nyckeln-i-handen leverans är Wärtsilä med i projektet genom en minoritetsinvestering i Hamina LNG Oy. Investeringen utförs av WDFS (Wärtsilä Development and Financial Services). Huvudaktieägarna är Hamina Energy Ltd och det estniska energibolaget Alexela.

Även byggnadstillståndet för LNG terminalen har nu beviljats: i det första skedet kommer man att bygga en LNG-lagringstank på 30 000 m3. Dessutom förbereds anläggningarna för en tank på 20 000 m3 som kommer att byggas vid ett senare tillfälle. Markarbetet har fullbordats enligt schema och konstruktionsarbetet har redan inletts. LNG-terminalen kommer enligt planerna att tas i drift i augusti 2020.

Den globala efterfrågan på flytande naturgas (LNG) är i snabb tillväxt och därmed utvecklas också den relaterade infrastrukturen. Med sina produkter och lösningar är Wärtsilä involverad i hela värdekedjan för gas: från utvinning av gas och borrningsprocesser samt LNG-produktion och omvandling till flytande form, till transport till lager, distributionsanläggningar och slutanvändarna som använder LNG i sin verksamhet.

"Den nya Hamina LNG terminalen kommer att vara ett viktigt tillägg för gasinfrastrukturen eftersom den kommer att leverera gas till lokala industrier och sjöfart men kommer dessutom att kopplas till elnätet i Fredsikshamn som sedan kan kopplas vidare till Finlands elnät. Vi uppskattar Wärtsiläs breda kompetens i LNG teknik som hjälpt projektet fortskrida enligt tidsplanen", säger Markku Tommiska, verkställande direktör, Hamina Energy Ltd.

"Wärtsilä har tagit en ledande roll inom kompletta LNG-system som stödermiljömässig och ekonomisk hållbarhet. LNG-terminalen i Fredrikshamn är den tredje terminalen i Finland som Wärtsilä fått som uppdrag att bygga: de två tidigare är Manga-terminalen i Torneå och terminalen i Brahestad. Det här uppvisar företagets styrkor i projektutveckling och -hantering", konstaterar Alexandre Eykerman, Vice President, LNG Solutions, Wärtsilä Energy Solutions. 

För mer information, kontakta:

Alexandre Eykerman
Vice President, LNG Solutions
Wärtsilä Energy Solutions
Tel: +358 50 3823578
alexandre.eykerman@wartsila.com

Fabien Cadaut
Manager, Marketing & Communications
Wärtsilä Energy Solutions
Tel: + 358 40 756 5959
fabien.cadaut@wartsila.com
 

Wärtsilä Energy Solutions i korthet
Wärtsilä Energy Solutions är en ledande global energisystemintegratör som erbjuder en rad miljövänliga lösningar. Bland våra lösningar finns ultraflexibla kraftverk med interna förbränningsmotorer, energilagring och integreringslösningar samt LNG-terminaler och distributionssystem. Wärtsiläs flexibla och effektiva lösningar ger kunderna ett stort mervärde och möjliggör en övergång till ett mer hållbart och modernt energisystem. Från 2017 har Wärtsilä 67 gigawatt installerad kraftverkskapacitet i 177 länder över hela världen.
https://www.smartpowergeneration.com/

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. Under 2017 uppgick Wärtsiläs nettointäkter till 4,9 miljarder euro och antalet anställda till omkring 18 000. Företaget är verksamt på över 200 platser i över 80 länder i hela världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq-börsen i Helsingfors.
https://www.wartsila.com/

© 2020 Wärtsilä