En resa mot en marin stad med nollutsläpp

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Nyhet
17 april 2019 kl 09:00 E. Europe Standard Time

Bortom Helsingfors fantastiskt vackra havshorisont ligger en myriad av dolda, orörda öar som bara väntar på att upptäckas. Det är som en mosaik av trånga kanaler och passager – skärgården är verkligen en fantastisk syn från stadens kustlinje, men det är bara de med tillgång till privatbåt som kan njuta av den på nära håll. Med hjälp av Helsingfors stads Havsstrategiprojekt ska detta förändras.

En plan har börjat tas fram. Det är en vision om ett smart, energisnålt, vattenburet och koldioxidneutralt passagerartransportsystem. Det är ett system som Ulla Tapaninen, avdelningschef på Helsingfors stads näringslivsavdelning, hoppas ska kunna koppla samman fastlandet med öarna på ett bättre sätt, så att både invånare och turister lättare ska kunna få ta del av och njuta av den vackra miljö som regionen har att erbjuda.

Många framåtblickande städer som London, Amsterdam och New York har länge använt flod- och havsbaserad transport för pendeltrafik mellan närings-, turist- och bostadsområden. Så varför har inte detta redan utnyttjats här?

Helsingfors blev nyligen medlem av SEA20, ett internationellt nätverk som består av världens främsta miljömässigt smarta och hållbara marina städer. Deras mål är en radikal transformering av sjöfarts- och energiindustrierna till ett enda mycket effektivt, ekologiskt hållbart, digitalt sammankopplat och samverkande ekosystem. Detta nätverk har startats av Wärtsilä, och därför har staden inlett ett partnerskap med teknikföretaget för att tillsammans anordna ett evenemang som undersöker möjliga vägar mot en ny framtid: ”HORIZONS – EN RESA MOT EN MARIN STAD MED NOLLUTSLÄPP”

Den 17 april 2019 anordnade Helsingfors stad och Wärtsilä tillsammans ett evenemang på Tapahtumatori. Det primära målet var att föra samman nyckelintressenter för stadens ekosystem, för att diskutera visionen om att introducera ett vattenburet och koldioxidneutralt passagerartransportsystem här i Helsingfors och arbeta fram möjliga strategier för hur vi tillsammans ska göra idén till verklighet. Det var en härlig blandning av representanter från Neste, Demos Helsinki och Helen – för att bara nämna några få organisationer – som delade med sig av mer än sina åsikter om vilka möjligheter som kan erhållas från sjöfart. De delade även med sig av sin expertis, sina verktyg och tekniker som kan göra idén till verklighet.

Kollektivtrafik, i jämförelse med privata transportmedel, kommer att bli vanligare för framtidens pendling med större fokus på trafik via spår, vägar och vatten. När stadsbefolkningen växer ser vi en gradvis förändring från privatägda transportmedel till flexibla lösningar som nyttjas utifrån behov och tillhandahålls som en tjänst.  Sjöfartsindustrin måste växla upp för att hålla jämna steg med städernas nya behov. Tungviktare från sjöfarts- och energiindustrin deltog i evenemanget för att undersöka alternativen för att sjösätta ett investeringsvänligt, miljövänligt och vattenburet system för passagerartransport i Helsingfors.

Om grunderna ska bli rätt måste man först ta itu med de stora frågorna. Hur kan vi garantera att skärgårdens biologiska mångfald skyddas? Hur kan staden producera den energi som krävs för att möta pendlingsbehoven på ett hållbart och miljövänligt sätt?  Utsläpp, bränsleförbrukning, väntetider för resenärer... Allt kräver noggrann uppmärksamhet. Det är en sak att koppla samman smarta fartyg till smarta hamnar, men staden måste även ta fram rätt infrastruktur som kan leverera en distributionskedja för ren energi.

Wärtsiläs vision är ett ekosystem som driver sjöfartyg via ett koldioxidneutralt nätverk, genom att leverera elektricitet till landburna nätverk med laddningsmöjligheter som passar el- och hybridfartyg.  Tillsammans med evenemangens deltagare kunde staden undersöka vilka potentiella steg och byggklossar som behövs för att bereda vägen mot ett koldioxidneutralt ekosystem i hamnen.

Och det finns inget som en strikt deadline för att få kreativiteten att flöda. 2020 kommer Helsingfors att hålla i en marin biennal (Helsingforsbiennalen) för offentlig konst, som ska anordnas på strandpromenader och öar. Skulle inte det bästa sättet att uppleva detta vara via ett vattenburet kollektivtrafiksystem som smälter samman med den omgivande naturen?  Vilket slags operativt ramverk krävs för att möjliggöra en smart, säker och miljövänlig flotta av passagerarfärjor i Helsingfors? Hur kan staden säkerställa en smidig, bullerfri och optimerad pendlingsresa med noll koldioxidutsläpp genom den vackra skärgården? Hur kan man på bästa sätt ansluta dessa smarta fartyg till smarta hamnar, så att resan genom staden löper sömlöst?

Ambitionsnivåerna är höga, men tillsammans har stadens intressenter de förmågor som krävs för att lösa detta. Evenemanget är en fantastisk påminnelse om att vi kan skapa förändring och göra stora idéer till verklighet genom att se bortom våra etablerade nätverk och samarbeta med nya aktörer.

Framtidens urbana pendling håller på att utformas – vill du vara med? Var då beredd att kavla upp ärmarna och ta i. Tillsammans kan vi genomföra detta!

Om du vill delta i diskussionen, hör av dig

Ulla Tapaninen
Head of Unit, Enterprise Services
City of Helsinki
ulla.tapaninen@hel.fi

Ari Seppänen
Project Manager, Ecosystems of Growth
City of Helsinki
ari.seppanen@hel.fi

Vesa Marttinen
Director, Cruise and Ferry
Wärtsilä
vesa.marttinen@wartsila.com

 

Horizons är en evenemangsserie som skapats för att möjliggöra dialog och samarbete mellan politiken, vetenskapen, näringslivet och industrin.

Dessa möten har inspirerats av Wärtsilä, och syftar till att överbrygga avståndet mellan där vi är i dag och den hållbara framtid vi önskar. De är en upplevelse som ger deltagarna möjlighet att tillsammans skapa konkreta lösningar som kommer att transformera vår industri och hjälpa oss att nå en framtid vi alla kan vara stolta över. Vi tror att vi tillsammans kan stimulera och accelerera förändring.

Wärtsilä – Möjliggör hållbara samhällen med smart teknologi

 

© 2019 Wärtsilä