Wärtsilä ordnar arkitekttävling för att utveckla östra stranden vid Aura ås mynning

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
17 mars 2005 kl 10:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä kommer att återuppta förnyelsen av stadsplanen för den obebyggda östra stranden vid Aura ås mynning. Målet med förnyelsen, som stannade upp för några år sedan, var att ändra användningssyftet för området till bostadsbruk.

För att uppdatera stadsplaneutkasten ordnas i samarbete med stadens tjänstemän som ansvarar för stadsplaneringen en arkitekttävling, som följer de tävlingsregler som Finlands Arkitektförbund ställt upp. Genom tävlingen samlas idéer för att föra planändringen vidare. Till tävlingen har följande fyra arkitektbyråer kallats: Arkkitehdit Gullichsen Vormala Ky, Arkkitehtitoimisto Stefan Ahlman Arkitektsbyrå Oy, Arkkitehtitoimisto Haroma & Partners Oy och Arkkitehtitoimisto Sigge Oy. Tävlingstiden utgår 16.5.2005.

Tävlingen gäller inte Wärtsiläs fabriksbyggnader och kontor, som lämnas utanför tävlingsområdet. De används fortfarande i arbetsplatsbruk.

Wärtsiläs enhet i Åbo arbetar huvudsakligen med motorunderhåll. Till Åbo koncentreras även kundutbildningen i Finland då de motsvarande funktionerna i Vasa flyttas till Åbo. Detta innebär att personalen i Åbo utökas med några personer. Wärtsilä startar renoveringen av kontorsbyggnaden enligt utbildnings- och serviceverksamhetens behov. Wärtsilä har idag 220 anställda i Åbo.

För ytterligare information kontakta gärna:

Arkitekttävlingen: fastighetsdirektör Erkki Anttila, telefon 0400 422 682

Utbildningen i Åbo: Jari Ullakonoja, direktör, Wärtsilä Land & Sea Academy, telefon 040 546 5433 eller Krister Slotte, lokalchef, Service, telefon 0400 526 763

www.wartsila.com
 

© 2020 Wärtsilä