WÄRTSILÄ INGICK AVTAL OM KRAFTVERKSAFFÄRER PÅ 450 MILJ. USD

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
17 mars 2004 kl 15:30 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har idag ingått avtal om leverans av två 341 MW oljekraftverk till Irak. Värdet på affärerna uppgår till 450 milj. US dollar. Kraftverksorderna är de överlägset största i Wärtsiläs historia. Anläggningarna levereras till Iraks elministerium nära Bagdad. Båda anläggningarna kommer att drivas med 20 st. Wärtsilä 46-motorer som levereras från Wärtsiläs Triestefabrik. Kraftverken levereras under detta och nästa år.

Wärtsilä är en ledande leverantör av kompletta drivsystem för fartyg och offshore-installationer. Wärtsiläs kundbas utgörs av rederier, varv och operatörer. Vi är det enda företaget i branschen med ett eget globalt servicenätverk. Vi erbjuder kunden komplett service för fartygets maskineri i varje skede av dess livscykel.

Wärtsilä är en betydande leverantör av kraftverk för decentraliserad energiproduktion samt tillhörande drifts- och underhållstjänster.

Wärtsilä omsatte 2,4 miljarder euro år 2003.

För ytterligare information vänligen kontakta: Eeva Kainulainen, informationsdirektör, tfn. +358 10 7095 235 eller +358 40 568 0591.

© 2020 Wärtsilä