Wärtsiläs skrubbersystem används för att uppfylla utsläppskrav för två Stena Line-färjor

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
17 februari 2015 kl 12:00 E. Europe Standard Time

Två ro-ro-fartyg som ägs och drivs av Stena Line, ett svenskt transport- och färjebolag, efterinstalleras med Wärtsiläs kompakta, slutna skrubbersystem (inline closed loopscrubber system). Skrubbrarna installeras på färjorna Stena Transit och Stena Transporter som går mellan Hoek van Holland i Nederländerna och Killingholme i Storbritannien. Wärtsilä fick ordern i december 2014 och efterinstallationen är planerad till fjärde kvartalet 2015 och första kvartalet 2016.

Genom att installera Wärtsiläs skrubbersystem uppfyller färjorna föreskrifterna för utsläpp av svaveloxid (SOx) vid drift på tjockolja (HFO). Rutterna för de två färjorna faller inom Nordsjöns svavelkontrollområden för sjöfart (SECA).

Det här är den första beställningen någonsin av ett kompakt, slutet skrubbersystem, eftersom inline-alternativet tidigare endast var tillgängligt med öppet system. Inline-systemets kompakta design sparar utrymme och gör det enklare och snabbare att installera, vilket innebär att fartyget är ur drift kortare tid.

Med Wärtsiläs slutna skrubbersystem cirkuleras vattnet inuti skrubbern. Avgaser leds in i skrubbern och sprayas med havsvatten blandat med lut. Svaveloxiderna i avgaserna reagerar med blandningen och neutraliseras. Det rengjorda avloppsvattnet kan släppas ut från fartyget utan att orsaka skada på miljön.

”Wärtsilä var det första företaget som tilldelades en certifiering för marin skrubberteknik och vi är världsledande på området. Vi har kunskap om motorer, skrubbersystem och marina tillämpningar och även omfattande resurser och global räckvidd. Vår breda erfarenhet av efterinstallation var mycket värdefullt när vi förberedde projektet och det hjälpte kunden i diskussionerna med varvet. De senaste begränsningarna av svavelutsläpp påverkar fler och fler globala rederier, och våra skrubbersystem erbjuder ett konkurrenskraftigt alternativ till bränslen med låga svavelhalter”, säger Juha Kytölä, direktör för miljölösningar inom Wärtsilä Ship Power.

”Stena Line ser allvarligt på miljöproblem. Efterinstallationen av Wärtsiläs skrubbersystem på dessa fartyg minskar markant deras miljöavtryck. Vi byter även, i samarbete med Wärtsilä och andra partners, Stena Germanicas bränsle till metanol på rutten Göteborg-Kiel. Det är ännu ett steg i vår strävan att nå en hållbar sjöfart. Vi är speciellt glada över inline-alternativet när vi efterinstallerar skrubbrar. Det innebär att installationen går snabbare och fartygen kan tas i bruk med minsta möjliga försening”, säger Bjarne Koitrand, teknisk direktör på Stena Line.

Som en del av det här avtalet kommer Wärtsilä, förutom att leverera skrubbrar, också tillhandahålla stöd för planering, teknisk rådgivning och uppstart av systemen.

Länk till bilden
Bildtext: Stena Transporter ska efterinstalleras med Wärtsiläs kompakta, slutna skrubbersystem.

 

Mediakontakt:

Britt-Mari Kullas-Nyman
Direktör för efterinstallation av miljölösningar,
Wärtsilä Ship Power
Tel: 010 7091625
britt-mari.kullas-nyman@wartsila.com  

Marit Holmlund-Sund
Marknadsförings- och kommunikationschef, Ship Power
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: 010 709 1439
marit.holmlund-sund@wartsila.com  

Wärtsilä i korthet:
.
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.
År 2014 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,8 miljarder euro med cirka 17.700 anställda. Företaget hade verksamhet i över 200 enheter i närmare 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com

 

© 2019 Wärtsilä