Philip Maguire utsedd till Wärtsiläs kvalitetsdirektör

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
17 januari 2013 kl 11:30 E. Europe Standard Time

Philip Maguire, teknologie kandidat i elektroteknik och elektronik, har utnämnts till kvalitetsdirektör i Wärtsilä med tillträde den 1 februari 2013. Maguire ansvarar för Wärtsiläs koncernomfattande kvalitetsprogram och kvalitetsorganisationen. Han är medlem i Wärtsilä PowerTech ledningsgrupp och rapporterar till Lars Hellberg, Direktör, Wärtsilä PowerTech. Maguire efterträder Osmo Härkönen som går i pension i slutet av januari 2013.

Maguire kommer närmast från Tetra Pak, där han som kvalitetsdirektör utvecklade och genomförde betydande kvalitetsprogram. Han har mångsidig erfarenhet av bland annat motorsystemutveckling och har haft ledande ställningar i Ford Motor Company.

Philip Maguires bild

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lars Hellberg
Direktör, Wärtsilä PowerTech
Wärtsilä Oyj Abp
Tlf. +358 10 709 5280
lars.hellberg@wartsila.com

Tuula Franck
Kommunikationschef
Wärtsilä Oyj Abp
Tlf: +358 400 267555
tuula.franck@wartsila.com
 

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.
År 2011 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,2 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet i närmare 170 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com  
 

© 2020 Wärtsilä