Wärtsilä inleder tillverkningen av styrpropellrar i Kina

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
17 januari 2005 kl 11:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä utvecklar verksamheten för propulsionssystem och grundar en modern styrpropellerfabrik i kinesiska Wuxi, ca 100 kilometer väster om Shanghai. Fabriken ägs helt av Wärtsilä och produktionen inleds i mitten av år 2005. Företaget heter Wärtsilä Propulsion (Wuxi) Co. Ltd.

Företaget kommer att tillverka styrpropellrar av märket LIPS och har hela världen som marknadsområde. Styrpropellrar används i flera olika typer av fartyg. I så gott som varje fartyg finns en eller flera styrpropellrar för bästa möjliga manövrerbarhet. Styrpropellern hjälper också till att hålla fartyget på plats i besvärliga väderleksförhållanden. Wärtsilä har även för avsikt att bredda sitt sortiment av styrpropellrar för att bättre täcka behovet på marknaden.

”Denna satsning i Wuxi tar Wärtsilä ännu närmare de asiatiska kunderna och ger oss möjlighet att betjäna dem allt bättre. Eftersom tyngdpunkten inom skeppsbyggandet klart håller på att flyttas till Asien har Wärtsilä möjlighet att öka sin marknadsandel inom styrpropellrar”, säger Mikael Mäkinen, direktör för affärsområdet Ship Power.

Värdet för fabriksinvesteringen uppgår till 6,6 miljoner euro. Antalet anställda på fabriken kommer att öka gradvis i takt med efterfrågan och uppskattas slutligen bli ca 120.

 För ytterligare information vänligen kontakta:
Mikael Mäkinen, vice verkställande direktör, direktör för affärsområdet Ship Power, telefon 010 709 0000.

© 2020 Wärtsilä