Samarbetsförhandlingarna om Wärtsiläs funktioner i Runsor slutförda

Wärtsilä Corporation,
  • Pressmeddelande
17 januari 2003 kl 09:00 E. Europe Standard Time

Den 2.12.2002 inleddes samarbetsförhandlingar vid Wärtsilä Finland Oy:s funktioner i Runsor i Vasa. Avsikten med förhandlingarna är bestående kostnadsbesparingar. Förhandlingarna har berört Wärtsilä Finland Oy:s hela kraftverksverksamhet samt företagets gemensamma service- och stabfunktioner.

Som resultat av förhandlingarna kommer det nuvarande personalantalet på Wärtsilä Finland Oy:s Kraftverksenhet att reduceras från 384 personer till 299 personer före augusti 2003. Personalminskningen förverkligas huvudsakligen genom interna förflyttningar och genom att tidsbundra arbetsavtal för 59 personer inte förlängs samt att genomföra pensionsarrangemang för 5 personer. Uppsägningshotet kvarstår för 10 personer. Förutom detta har man kunnat minska externa tjänster med ca 15 personers jobbinsats.

Ytterligare information:
Heikki Miilumäki
Direktör vid Wärtsilä Finland Oy
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn 010 709 1400
heikki.miilumaki@wartsila.com

© 2019 Wärtsilä