Wärtsilä stärker sin position inom automations- och elsystem genom förvärvet av L-3 Marine Systems International

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
16 december 2014 kl 15:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp har avtalat om att förvärva L-3 Marine Systems International från NYSE-listade L-3 Communications Holdings Inc. L-3 Marine Systems International (L-3 MSI) är en enhet inom L-3:s Electronic Systems-affärssegment som fokuserar främst på passagerar- och handelsfartyg. Transaktionen värderas till 285 miljoner euro (skuldfritt pris). Köpeskillingen är föremål för sedvanliga justeringar, inklusive ett avdrag uppskattat till 60 miljoner euro för fordringar relaterade till pensioner för L-3 MSI:s personal som Wärtsilä kommer att ta över. Affären finansieras med existerande kontantmedel och kreditfaciliteter. Förvärvet kräver godkännande av berörda myndigheter. Förvärvet förväntas bli slutfört under det andra kvartalet år 2015.

L-3 MSI:s omsättning år 2014 förväntas uppgå till ca 400 miljoner euro med en rörelsemarginal på 6,5%. L-3 MSI har sitt högkvarter i Hamburg i Tyskland, och har i dagsläget över 1.700 anställda på 38 orter i 14 länder. Företaget har gott anseende internationellt för sin kunskap inom teknologi och systemintegration. L-3 MSI levererar automations-, navigations- och elektriska system, såväl som dynamisk positionsteknologi samt sonar- och undervattenskommunikationsteknik för marin-, försvars- och offshoremarknaderna. Det är marknadsledande inom kryssningsfartyg, färjor och stora containerfartyg. L-3 MSI:s portfölj innehåller en mängd produktnamn, inklusive SAM Electronics, L-3 Valmarine, Lyngsø Marine, L-3 Dynamic Positioning & Control Systems, Jovyatlas Euroatlas, L-3 Elac Nautik, Funa och APSS.

Att driva fartyg har blivit allt mer sofistikerat och mängden skepp med elektrisk propulsion ökar. Den här trenden förväntas fortsätta på grund av de ökande behoven av flexibilitet, av att tillgodose miljöbestämmelser och av högre operativ effektivitet. Wärtsilä har en stark ställning inom alla dessa områden, en ställning som stärks ytterligare genom förvärvet av L-3 MSI. L-3 MSI har omfattande erfarenhet av att leverera utrustning till diverse fartygs- och offshoreinstallationstyper. Denna styrka skapar tillsammans med Wärtsiläs motorer, propulsionsutrustning, miljölösningar, gasbränslelösningar samt el- och automationssystem en unik kombination som ingen konkurrent kan mäta sig med. Alliansen kommer att vara till fördel för både skeppsvarv och redare som verkar inom de marina och offshore olje- och gassegmenten.

Vid publicerandet av förvärvsavtalet kommenterade Jaakko Eskola, vice verkställande direktör och direktör för Ship Power på Wärtsilä Oyj Abp:
”Genom att förena våra krafter med L-3 MSI skapar vi en stark el- och automationsbusiness som är unik i sin sektorkompetens och kunskapsbredd. Förvärvet är helt i linje med vår tillväxtstrategi att bli den ledande leverantören av innovativa produkter och integrerade lösningar inom marinbranschen och olje- och gasindustrin. Vi kan nu fokusera på båda marknaderna med en industriledande produktportfölj som innehåller lösningar från båda företagen.

Wärtsilä förutspår att den nya enheten kommer att kunna erövra nya marknadsmöjligheter och förbättra sina kunders operationell effektivitet, och därigenom öka verksamhetens försäljning och lönsamhet. Förvärvet väntas bidra positivt till resultatet per aktie från år 2015.
 

ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS KL 15.00

En analytiker- och presskonferens ordnas tisdagen den 16.12.2014 kl. 15.00 på huvudkontoret i Helsingfors. Den kombinerade webb- och telekonferensen hålls på engelska och kan ses på följande adress:
http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=896067&s=1&k=E073A555DDDE0FF79B2C9F3C84EDA9AA

För att delta i telekonferensen, registrera er på följande adress; http://emea.directeventreg.com/registration/47536672. Ni erhåller konferensdetaljer per e-post efter registreringen. Ifall problem uppstår, tyck *0 och operatören hjälper er. Använd *6 för att stänga av ljudet från er telefon under telekonferensen och samma kod för att lägga på ljudet igen.

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets webbsida senare samma dag.

Mediakontakter:

Jaakko Eskola
Vice verkställande direktör och direktör för Ship Power
Wärtsilä Oyj Abp
Tel. +358 10 709 5623
jaakko.eskola@wartsila.com

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tel. +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

För investerarinformation, vänligen kontakta:
Natalia Valtasaari
Direktör, investerarrelationer
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com
 

 

Wärtsilä i korthet:

Wärtsilä är världsledande när det gäller kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Genom att betona teknisk innovation och total effektivitet kan Wärtsilä maximera miljö- och ekonomisk prestanda för kundernas fartyg och kraftverk.

År 2013 var Wärtsiläs totala omsättning 4,7 miljarder euro med ca 18 700 anställda. Företaget har verksamhet på fler än 200 orter i nästan 70 länder runtom i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors.

www.wartsila.com

L-3 MSI i korthet:

L-3 Marine Systems International (L-3 MSI) är en sektor inom L-3:s Electronic Systems-affärssegment och har sitt högkvarter i Hamburg i Tyskland. L-3 MSI är en nyckelfärdig leverantör av kompletta elsystem, samt av integrerad navigation, automation, kommunikation, energidistribution och propulsionssystem för alla typer av fartyg. L-3 MSI har 1700 anställda på 38 orter i 14 länder. L-3 MSI:s omsättning år 2014 förväntas uppgå till ca 400 miljoner euro med en rörelsemarginal på 6,5%. L-3 MSI är en del av Marine & Power Systems-divisionen av NYSE-listade L-3 Communications Holdings Inc.

L-3 Communications Holdings Inc har sitt högkvarter i New York City, har ca 48 000 anställda världen över och är en toppentreprenör inom rymdsystem och nationella säkerhetslösningar. L-3 är också en ledande leverantör av en bred skala av kommunikations- och elektroniska system och produkter som används inom militären och kommersiellt. Företaget rapporterade år 2013 en försäljning på 12,6 miljarder dollar. För mer information om L-3, vänligen se företagets hemsida på www.L-3com.com.

Presentationsmaterial: Acquisition of L-3 Marine Systems International  (pdf, på engelska)

© 2020 Wärtsilä