Wärtsilä förvärvar affärsverksamheten för servicebolag av automationsutrustning för diesel- och gasmotorer i USA

Wartsila Corporation,
  • Börsmeddelande
16 november 2005 kl 14:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 16.11.2005 kl. 13.00

Wärtsilä har ingått avtal om att förvärva affärsverksamheten för amerikanska Gerhardt Holding Co., Inc. Bolaget har specialiserat sig på service av regler- och automationsutrustning för gas- och dieselmotorer samt gasturbiner. Omsättningen för de funktioner som förvärvas uppgår till ca 24,5 milj. euro och antalet anställda till 128. Köpeskillingen är 8,6 milj. euro. Affären är en del av Service-affärsområdets tillväxtstrategi.

Familjeföretagets huvudkontor är i New Orleans, Louisiana, USA. Företaget erbjuder servicetjänster för regler- och automationsutrustning i fartyg och kraftverk. Bolaget har regionalt en stark position vid Mexikanska viken och i sydvästra USA.

”Via affären ökar vi Wärtsiläs specialkompetens för service av automations- och reglerutrustning samt av gasmotorer. Vi kan erbjuda kunderna denna kompetens på bred front via Wärtsiläs och vår dotterbolag Ciservs nätverk. Gerhardt är väl representerat på området kring Mexikanska viken. Vi får nya marknadsområden inom fartygsservice – särskilt inom gasmotorapplikationer och på den växande marknaden för LNG-fartyg – men också inom den landbaserade petrokemiska och oljeindustrin”, säger Tage Blomberg, direktör för Wärtsiläs Service-affärsområde.

Gerhardts verkställande direktör Bruce Gerhardt kommenterar affären så här: ”Våra kunder gynnas avsevärt av det breda produktutbud och de resurser som Wärtsilä och Ciserv erbjuder. Förvärvet ger Gerhardt och dess anställda fler möjligheter som en del av Wärtsiläs globala nätverk och utbud av totalservice.”

Affären väntas bli godkänd i början av december 2005.

För ytterligare information kontakta gärna:
Eeva Kainulainen, informationsdirektör, Wärtsilä, telefon +358 10 709 5235
Tage Blomberg, direktör för affärsområdet Service, Wärtsilä, telefon +358 10 709 2425.

© 2020 Wärtsilä