Wärtsilä lanserar Acceleration Centre i Singapore och ingår partnersamarbete med MPA och PSA Marine för att utveckla IntelliTug

Wärtsilä Corporation,
  • Pressmeddelande
16 oktober 2018 kl 13:30 E. Europe Standard Time

Teknologikoncernen Wärtsilä har i dag invigt sitt Acceleration Centre i Singapore. Centret ska främja innovation och samarbete mellan industrin, den akademiska världen och lokala partner för att stärka och utveckla Singapores maritima ekosystem. Invigningen utgör en viktig milstolpe efter det avtal som ingicks mellan Singapores sjöfarts- och hamnmyndighet (MPA) och Wärtsilä i april 2018 angående samarbete inom områdena intelligenta fartyg, uppkopplad smart hamndrift, cyber-fysisk säkerhet och digital acceleration med nyetableringar. Öppnandet av centret är en viktig milstolpe inom ramen för det här samarbetet. Wärtsilä ska även hantera cybersäkerhetsutmaningarna inom uppkopplade sjöfartstjänster genom att lansera Maritime Cyber Centre of Excellence som en del av Singapore Acceleration Centre.  

”Singapores mål är att vara ett globalt nav för sjöfarten när det gäller uppkoppling, innovation och kompetens. Etableringen av Wärtsilä Acceleration Centre i Singapore kommer att bli ett betydelsefullt bidrag till vårt ekosystem för maritima innovationer. Jag är mycket glad över att Wärtsilä och PSA Marine tillsammans vill utveckla och testa den självstyrande bogserbåten, som är ett initiativ under MPA Living Lab. Med sådana här projekt kan vi skapa nya koncept för drift och regelverk samt kapacitet för att öka effektiviten i vår framtida hamndrift, säger transport- och hälsominister Lam Pin Min”, som var hedersgäst under lanseringen av centret.  

Wärtsilä IntelliTug-projektet

Det första gemensamma projektet som förverkligas inom ramen för Wärtsilä Acceleration Centre är Wärtsilä IntelliTug. Projektet går ur på att utveckla en bogserbåt med självstyrande navigering och det genomförs tillsammans med MPA och PSA Marine, en ledande leverantör av marina tjänster. Fartyget kommer att kunna utföra en rad olika rutinuppdrag på ett sätt som förbättrar bogserbåtarnas säkerhet och effektivitet ytterligare och samtidigt avlastar operatörens starkt pressade arbetssituation i en av världens mest krävande hamnmiljöer.  

Under IntelliTug-projektet ska en skräddarsydd lösning för Singapores unika situation skapas genom att kombinera teknologier, innovationer och funktioner från Wärtsiläs breda portfölj. Det kommer att resultera i ett konkret mervärde för kunden och ett betydelsefullt bidrag till de regionala hållbarhetsmålen. Lösningen kommer bland annat att omfatta en ny närfältsbredbandsradar och realtidsvideoanalys integrerad med ett lättviktigt människocentrerat ledningssystem som övervakar närområdet och varnar användare för möjliga kollisrisker med hjälp av adaptiv dynamisk ruttplanering. Under 2019 kommer Wärtsilä tillsammans med MPA och PSA Marine att provköra IntelliTug-konceptet på en befintlig bogserbåt i Singapores hamn i verklig drift.

”Vi är på ständig jakt efter innovativa idéer för att förbättra våra bogserbåtskapteners situationsmedvetenhet så att de kan navigera säkrare genom de intensivt trafikerade farvattnen i Singapores hamn. För att nå det här målet har vi valt att samarbeta med MPA och Wärtsilä för att undersöka och prova ny teknik och förverkliga idéer”, säger Peter Chew, PSA Marines VD.

”Till skillnad från många andra konceptidéer i branschen skapar vi med IntelliTug en teknik som kommer att kunna användas på riktigt i den kommersiella sjöfarten. Vi vill hjälpa branschen utvecklas genom att förse fartyg med automationsteknik som höjer säkerheten och effektiviteten, samtidigt som vi utökar människans roll i processen. Lösningen ger kaptenen bättre kontroll eftersom den aktivt assisterar besättningen i olika situationer. Då kan besättningen fokusera på kritiska bogseroperationer och samtidigt hålla ett säkert avstånd under navigeringen på ett sätt som förhindrar potentiella kollisioner. Lösningen kommer också att hjälpa besättningen fatta rätt beslut och ge dem möjlighet att samarbeta med kollegerna på land via realtidsdataanslutning”, tillägger Marco Ryan, Chief Digital Officer & Executive Vice President, Wärtsilä Corporation.  

Genom att implementera dessa strategiska initiativ i Singapore-regionen etablerar Wärtsilä kritiska länkar mellan ekosystemets olika aktörer. I och med att flera operativa intressenters behov tillgodoses samtidigt är detta också ett sätt för Wärtsilä att förverkliga visionen Smart Marine Ecosystem.

Bildtext: Wärtsilä IntelliTug-projektet syftar till att öka driftsäkerheten i Singapores intensivt trafikerade hamn.

Kontakter för media:

Marco Ryan
Chief Digital Officer & Executive Vice President
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 10 709 0000
marco.ryan@wartsila.com

Chris Chung
Director, Digital Innovation & Strategic Projects
Wärtsilä Oyj Abp
Tel : +65 9626 0459
chris.chung@wartsila.com

Marit Holmlund-Sund
Senior Manager Marketing, Communications, Marine Solutions
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 10 709 1439
marit.holmlund-sund@wartsila.com

Wärtsilä i korthet:
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både det miljömässiga och det ekonomiska resultatet för sina kunders fartyg och kraftverk. Under 2017 uppgick Wärtsiläs nettoomsättning till 4,9 miljarder euro och antalet anställda till omkring 18 000. Företaget har verksamhet på över 200 platser i över 80 länder världen över. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq-börsen i Helsingfors.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä