Wärtsilä valdes åter till leverantör av stort kraftverk till Azerbadjan

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
16 oktober 2006 kl 09:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä och Azerbadjans nationella energibolag AzerEnerji är inne i slutförhandlingarna om ett avtal av ett nytt kraftverk på 300 MW. Det är fråga om ett flerbränslekraftverk. Kraftverket kommer enligt planerna att byggas i Sangachal, 50 km söder om huvudstaden Baku. Kraftverket utrustas med 18 Wärtsilä 50DF-motorer. Det slutliga avtalet kommer troligen att ingås under oktober.

År 2005 beställde AzerEnerji fem kraftverk med en sammanlagd effekt på 450 MW. De två första är redan i drift och de tre övriga kommer att färdigställas under innevarande år.

År 2005 levererade Wärtsilä kraftverk för totalt 1.607 MW. Omsättningen för affärsområdet Power Plants uppgick år 2005 till 710,3 miljoner euro.

Ytterligare information: Informationsdirektör Eeva Kainulainen, tel. +358 40 568 0591

www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä