Wärtsilä köper svenskt bolag för fartygsreparationer

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
16 oktober 2006 kl 15:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har ingått avtal om att köpa det svenska bolaget Stockholms Fartygsreparationer AB:s hela verksamhet. Avtalets värde uppgår till 7,5 miljoner svenska kronor (0,8 miljoner euro).

Stockholms Fartygsreparationer utför alla slags fartygsreparationer längs den svenska östkusten. År 2005 uppgick omsättningen till 8 miljoner svenska kronor (0,9 miljoner euro). Verksamheten kommer att övertas av Wärtsilä Sweden AB. De tio anställda hos Stockholms Fartygsreparationer övergår i Wärtsiläs tjänst.

Förvärvet utgör en bas för ytterligare tillväxt av serviceverksamheten längs den svenska östkusten och är en del av Wärtsiläs strategi att expandera affärsområdet Wärtsilä Services verksamhet.

För ytterligare information vänligen kontakta Bo Dahlen, verkställande direktör, Wärtsilä Sweden AB, telefon +46 31 744 46 40, mobil. + 46 70 591 5164.

 

Wärtsilä i korthet:

Wärtsilä levererar lösningar som stöder sina kunders verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 13 000 proffs i mer än 130 Wärtsiläenheter i närmare 70 länder runt om i världen.

 

www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä