Wärtsiläs orderingång för april-maj ökade 39% - Omsättningen för år 2007 väntas öka med 10-15%

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
16 juni 2006 kl 08:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp Börsmeddelande 16.6.2006 kl. 8.00

Wärtsiläs orderingång för april-maj ökade med cirka 39% jämfört med motsvarande period 2005, dvs orderingången för perioden var 647 milj. euro (464). Ship Power- affärsområdets orderingång utgjorde cirka 381 milj. euro (218), Power Plants cirka 144 milj. euro (50) och Services 122 milj. euro (196). Orderstocken i slutet av maj 2006 var 3.541 milj. euro (2.099).

Wärtsiläs lönsamhetsestimat för år 2006 förblir oförändrat. Omsättningen förväntas öka med till och med 20 procent under innevarande år. Lönsamhetsnivån som uppnåddes år 2005 bevaras.

På basen av den starka orderstocken och livlig orderaktivitet förväntas Wärtsiläs omsättning förväntas öka med 10-15% under år 2007. Kapacitetsökningen, som blir tillgänglig 2007, möjliggör ytterligare tillväxt år 2008.

För vidare information vänligen kontakta VVD & CFO Raimo Lind, tfn + 358 10 709 5640.

www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä