Christoph Vitzthum, direktör för Services-affärsverksamheten, lämnar Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
16 maj 2013 kl 16:00 E. Europe Standard Time

Christoph Vitzthum, Direktör, Services och direktionsmedlem har meddelat att han lämnar Wärtsilä för att bli koncernchef för Fazer-koncernen senast den 15.11.2013.

Wärtsilä har inlett processen för utnämningen av Vitzthums efterträdare till Services-affärsverksamhetens ledning.

“Jag vill tacka Christoph för hans insats i olika ledningspositioner under de gångna 18 åren och under den senaste tiden för utvecklandet av Services till en allt mer stabil och lönsam affärsverksamhet. Jag önskar honom all framgång med de nya utmaningarna”, säger koncernchef Björn Rosengren.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoph Vitzthum
Direktör, Services
Wärtsilä Oyj Abp
Tlf: +358 10 709 5670
christoph.vitzthum@wartsila.com

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tlf: +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.
År 2012 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,7 miljarder euro med cirka 18.900 anställda. Företaget har verksamhet i närmare 170 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com 

 

© 2020 Wärtsilä