Wärtsilä, CSIC och Mitsubishi inviger ny samägd fabrik för tillverkning av fartygsmotorer i Kina

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
16 april 2009 kl 10:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä, China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) och Mitsubishi Heavy Industries (MHI) invigde idag sin nya samägda fabrik QMD för tillverkning av lågvarviga fartygsmotorer i Qingdao i Shandong-provinsen. QMD är en av Kinas mest avancerade motorfabrik med moderna verkstäder för svetsning, maskinbearbetning, montering och testning samt värmebehandlings-, blästrings- och målerifaciliteter. Automatiserade verktyg och processer, flexibel användning av testbäddar, möjlighet att testa två stora motorer med full belastning samtidigt i kombination med effektiv intern logistik gör fabriken till en av de mest effektiva i världen.

Byggnadsarbetet inleddes under maj 2008. Merparten av byggnadsarbetet, utrustningsinstallationen och driftsättningen utfördes inom 10 månader. Fabriken togs i drift under mars 2009. När fabriken är helt färdigbyggd kommer investeringen att uppgå till ca 100 miljoner euro med en produktionskapacitet på en miljon hästkrafter.

QMD har en välfylld orderbok som är värd omkring 200 miljoner euro. Motorerna i orderboken är främst av typerna Wärtsilä RT-flex50, RT-flex60C och RT-flex82C samt Mitsubishi UEC50. De här motorerna är alla ämnade för kinesiska skeppsvarv.

"QMD är ett viktigt komplement till den kinesiska tillverkningskapaciteten för 2-taktsmotorer och vi kommer att samarbeta med andra kinesiska motortillverkare för att öka de kinesiska skeppsvarvens tillgång till motorer som byggs i Kina", säger Rien Hoogerbrugge, VD för QMD.

Fabriken kommer att ha totalt omkring 500 anställda vid årets slut. QMD-fabriken ligger i Haixiwan-området vid Bohai-sjön och utgör en viktig del av CSIC:s skeppsbyggnads- och reparationsresurser i Haixiwan. Man betjänar i första hand den växande skeppsindustrin i Kina, men kan även exportera motorer till andra marknader för skeppsbyggnad.

Första motorn färdigställd

Fabriken har redan tillverkat sin första motor, en sjucylindrig Wärtsilä RT-flex60C som klarade fabrikens acceptanstest i mars och uppfyllde alla klassificeringskrav samt kraven från varvet och skeppets ägare. Fabriken erbjuder ett brett utbud av lågvarviga motorer av typerna Wärtsilä RTA och RT-flex samt Mitsubishi UE med cylinderdiametrar från 50 cm och uppåt. Fabriken har kapacitet för att bygga motorer på upp till 96 cm i diameter. De tillverkade motorerna kommer att vara av märkena QMD-Wärtsilä respektive QMD-MHI.

QMD tillverkar och utför service på lågvarviga marina dieselmotorer på licens från Wärtsilä och Mitsubishi. QMD kommer även att fokusera på forskning, utveckling, prototyptillverkning och produktion av en ny generation energibesparande och miljövänliga lågvarviga marina dieselmotorer som utnyttjar avancerad teknik från Wärtsilä och Mitsubishi.

Qingdao Qiyao Wärtsilä MHI Linshan Marine Diesel Co., Ltd. (QMD) ägs av China Shipbuilding Industry Corporation (50 %), Wärtsilä Corporation (27 %) och Mitsubishi Heavy Industries Ltd (23 %). Företaget grundades 2006 i syfte att tillhandahålla marina motorer i världsklass samt lokal teknologisk expertis och support. Samarbetet är unikt i Kina och ger en bra grund för effektiv produktion och hög kvalitet.

Mediakontakter:

QMD:
Rien Hoogerbrugge
VD
Qingdao Qiyao Wärtsilä MHI Linshan Marine Diesel Co., Ltd. (QMD)
501 Li Jiang East Road
Economic & Technological Development Zone
Qingdao 266520
China
Tel: +86 532 86708080 6000
e-mail: admin@qmdltd.com.cn

Wärtsilä:
Marit Holmlund-Sund
Senior Manager, PR and Marketing Communications
Wärtsilä Oyj Abp
Direct tel: +358 10 709 1439
Direct fax: +358 10 709 1425
e-mail: marit.holmlund-sund@wartsila.com

CSIC:
Zhang Ling
Legal Affairs Office Director
Shanghai Marine Diesel Engine Research Institute
No.3111 Huaning Road, Shanghai 201108, China
Tel: +86 21 31310505
e-mail: zhangling@csic-711.com

MHI:
Fumihiro Okabe
Manager, Marine Diesel & Machinery Business Section
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
Tel: +81 3 6716-3393
E-mail: fumihiro_okabe@mhi.co.jp

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster strävar Wärtsilä efter att vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med nära 19 000 anställda på 160 Wärtsilä-enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på den nordiska börsen i Helsingfors.
www.wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä