Teckning av aktier mot optionsrätter utfärdade år 2001 och 2002 av Wärtsilä Oyj Abp

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
16 mars 2006 kl 10:00 E. Europe Standard Time

Teckningen av aktier enligt Wärtsiläs optionsprogram 2001 började 1.4.2003. Under perioden 16.11.2005 – 6.3.2006 konverterades enligt optionsvillkoren 6.050 optioner till 9.075 B-aktier i Wärtsilä. Detta innebär en ökning av aktiekapitalet med sammanlagt 31.762,50 euro.

Teckningen av aktier enligt optionsprogrammet 2002 började 1.4.2004. Under perioden 1.12.2005 – 6.3.2006 konverterades enligt optionsvillkoren 1.000 optioner till 1.500 B-aktier i Wärtsilä. Detta innebär en ökning av aktiekapitalet med sammanlagt 5.250,00 euro.

Företagets aktiekapital ökar med sammanlagt 37.012,50 euro. Efter ökningen utgör aktiekapitalet sammanlagt 329.411.918,50 euro och antalet aktier 94.117.691, varav 23.579.587 A-aktier och 70.538.104 B-aktier.

Bolaget anmäler aktiekapitalökningen till handelsregistret.

 

 

 

© 2020 Wärtsilä