Wärtsiläs Mikael Lilius utsedd årets bästa styrelseordförande

Wärtsilä Corporation,
  • Nyhet
16 januari 2018 kl 10:30 E. Europe Standard Time

Mikael Lilius, Wärtsiläs styrelseordförande vann utmärkelsen årets bästa styrelseordförande för börsbolag 2017 i Chair of the Year -tävlingen som ordnades av Börsstiftelsen.

Enligt juryn har Lilius påvisat utmärkt arbete i internationella uppgifter inom ledningsposter och styrelser för flera nordiska företag. Han har varit en stark bakgrundspåverkare också inom den akademiska världen.

Lilius har fungerat som Wärtsiläs styrelseordförande sedan år 2011. Under hans ordförandeskap har teknologikoncernen Wärtsiläs ägarvärde närapå fördubblats.

"Mikael Lilius har upprepade gånger fungerat som styrelseordförande i krävande situationer. Under hans ledning har styrelserna på ett lyckat sätt kunnat rekrytera verkställande direktörer och besluta om ombildningar. Resultaten är övertygande", beskriver Sari Lounasmeri, juryns ordförande och verkställande direktör för Börsstiftelsen.

Chair of the year är ett nordiskt erkännande som årligen tilldelas i alla nordiska länder den bästa styrelseordföranden för ett börsbolag. Vinnaren för det nordiska priset offentliggörs senare under våren bland de nationella vinnarna. 

Enligt Mikael Lilius har styrelsens medlemmar ett betydande ansvar och allt större arbetsbörda. 

"Styrelsens ordförande beslutar vad som tas och vad som inte tas fram i agendan," förklarar Lilius ordförandens betydelse. "Till exempel har ordföranden större åtkomst till information än styrelsens övriga medlemmar. I en multinationell styrelse kan det med kort varsel vara svårt att hitta gemensam tid och till exempel i val av verkställande direktör måste ordföranden ta åt sig en aktiv roll."

Tävlingens jury bestod av Börsstiftelsens VD Sari Lounasmeri (ordf.), styrelsens ordförande för Neste och föregående vinnare av priset, Jorma Eloranta, Signe och Ane Gyllenbergs stiftelses VD Jannica Fagerholm, före detta överdirektör av statens ägarstyrning Eero Heliövaara, samt Ilmarinens VD Timo Ritakallio. Alumni Harvey Nash, KPMG och Advokatbyrå Merilampi fungerar som tävlingens samarbetspartner.

Ytterligare information: 

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör 
Tfn: +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com
 

Sari Luhanka
Kommunikationschef
Tfn: +358 50 3860 353
sari.luhanka@wartsila.com
 

Wärtsilä i korthet:
Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerade teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2016 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,8 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
https://www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä