Wärtsiläs guidancepolicy uppdaterad

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
16 januari 2017 kl 15:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä ändrar sin guidancepolicy från och med år 2017 så att den överensstämmer med branschpraxis. Wärtsilä slutar att ange numeriska finansiella prognoser för utvecklingen av omsättningen och rörelseresultatet. I stället kommer Wärtsiläs utsikter att basera sig på förväntningar angående utvecklingen av efterfrågan på företagets marknader. Wärtsilä fortsätter att komma med viss finansiell information, inklusive orderstocken för leveranser innevarande år, och information om väsentliga aspekter som kan påverka lönsamheten. Wärtsiläs utsikter för 2017 publiceras i bokslutskommunikén 2016 den 27.1.2017.

Wärtsiläs långsiktiga finansiella mål är oförändrade. Wärtsiläs långsiktiga målsättning är att växa snabbare än globala BNP och bevara rörelseresultatmarginalen mellan 14% i toppen av cykeln och 10% i botten av den. Dessutom är målet att hålla nettoskuldsättningsgraden under 0,50 och att betala en dividend som motsvarar minst 50% av resultatet per aktie över cykeln.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Tfn: +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Direktör, Investerar- & mediarelationer
Tfn: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com
 

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerade teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2015 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5 miljarder euro med cirka 18.800 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä