Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock Investment Management (UK) Limited har minskat sitt innehav i Wärtsilä

  • Börsmeddelande
  • Flaggningsanmälningar
15 december 2016 kl 16:30 E. Europe Standard Time

BlackRock, Inc. har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att BlackRock Investment Management (UK) Limited sålt Wärtsilä aktier 14.12.2016 och att 5%:s flaggningsgränsen därmed underskrids både för andelen av aktier och röster och för den totala ägarandelen. BlackRock, Inc:s totala ägarandel förblir över 5% av Wärtsiläs aktier och röster.

BlackRock, Inc., total ägarandel för bolaget och dess fonder vilka är föremål för flaggningen:

% av aktier och röster

% av aktier och röster genom finansiella instrument

Summan av
%-andelarna

Totalantalet aktier och röster i målbolaget

Andel efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds

8,15%

0,34%

8,49%

197.241.130

Andel som uppgetts i föregående flaggningsanmälan (om flaggning gjorts)

8,43%

0,11%

8,55%

 

 

Anmälda uppgifter om resulterande situationen vid den tidpunkt då tröskelvärdet överskreds:

A: Aktier och röster

Aktieserie / aktieslag

Antal aktier och röster

%-andel av aktier och röster

 

Direkt
(VPML 9:5)

Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)

Direkt
(VPML 9:5)

Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)

FI0009003727

 

16.088.102

 

8,15%

SUMMA A

16.088.102

8,15%

 

B: Finansiella instrument enligt 9 kap. 6 a § i VPML:

Typ av finansiellt instrument

Förfallodag

Lösendag

Leveranssätt (aktieleverans/ kontantavräkning)

Antal aktier och röster

%-andel av aktier och röster

Lånade värdepapper

N/A

N/A

Aktieleverans

666,474

0,33%

CFD

N/A

N/A

Kontantavräkning

7,621

0,00%

SUMMA B

 

 

 

674.095

0,34%

 

© 2020 Wärtsilä