Wärtsilä levererar 47 MW kraftverksutrustning till Nigeria

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
15 december 2006 kl 11:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har ingått ett avtal om utrustningsleverans till ett kraftverk i Nigeria. United Cement Company of Nigeria Ltd. (UNICEM) bygger ett kraftverk på 47 MW i Calabar i delstaten Cross River i Nigeria. Till kraftverket levererar Wärtsilä tre Wärtsilä 50DF-flerbränslemotorer med tillhörande utrustning. Kraftverket förväntas vara klart för produktion i början av 2008.

Motorerna kommer först att drivas på tjockolja, men eftersom de är flerbränslemotorer kommer de att ändras om till att använda naturgas som huvudbränsle när detta är tillgängligt. Tack vare flerbränsletekniken kan UNICEM övervaka sina bränslekostnader genom att alltid använda det billigaste tillgängliga bränslet.

Kraftverket kommer att vara den enda energikällan för cementbruket som inte är kopplat till det statliga elnätet.

För tilläggsinformation vänligen kontakta Eeva Kainulainen, informationsdirektör, Wärtsilä, tel. +358 10 709 5235.

Detta pressmeddelande finns i två versioner. Detta är den kortare av dem. Den längre versionen som är på engelska innehåller mer teknisk information. Meddelandena finns att läsa på vår webbplats www.wartsila.com.

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 13 000 proffs i mer än 130 Wärtsiläenheter i närmare 70 länder runt om i världen.

 

© 2020 Wärtsilä