Teckning av aktier mot optionsrätter utfärdade år 2001 och 2002 av Wärtsilä Oyj Abp

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
15 september 2005 kl 18:10 E. Europe Standard Time

Teckningen av aktier enligt Wärtsiläs optionsprogram 2001 började 1.4.2003. Under perioden 28.7. – 7.9.2005 konverterades enligt optionsvillkoren 106.500 optioner till 159.750 B-aktier i Wärtsilä. Detta innebär en ökning av aktiekapitalet med sammanlagt 559.125,00 euro.

Teckningen av aktier enligt optionsprogrammet 2002 började 1.4.2004. Under perioden 28.7. – 7.9.2005 konverterades enligt optionsvillkoren 93.700 optioner till 140.550 B-aktier i Wärtsilä. Detta innebär en ökning av aktiekapitalet med sammanlagt 491.925,00 euro.

Företagets aktiekapital ökar med sammanlagt 1.051.050,00 euro. Efter ökningen utgör aktiekapitalet sammanlagt 326.811.509,50 euro och antalet aktier 93.374.717, varav 23.579.587 A-aktier och 69.795.130 B-aktier.

Bolaget anmäler aktiekapitalökningen till handelsregistret.

 

© 2020 Wärtsilä