Wärtsiläs omsättning för 2011 förväntas sjunka med 0-5%

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
15 juli 2011 kl 15:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp omdefinierar sina utsikter för 2011. Wärtsilä förväntar sig att omsättningen för 2011 kommer att sjunka med 0-5% jämfört med föregående år på grund av svagare än förväntade marknader för marinservice och timingen av kraftverksleveranser. Wärtsilä har tidigare estimerat att omsättningen för år 2011 skulle öka med 3-5%.

Wärtsilä upprepar sin förväntning att rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före poster av engångskaraktär) kommer att ligga kring 11%.

Wärtsilä’s orderingång för andra kvartalet år 2011 var stark och ökade med 5% från föregående år till 1.170 milj. euro samt 20% jämfört med föregående kvartal.

Wärtsilä Oyj Abp’s delårsrapport för perioden januari-juni publiceras på onsdag 20.7.2011 kl 8.30 finsk tid.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Raimo Lind
Vice verkställande direktör, Ekonomi- och finansdirektör
Tel: +358 10 709 5640
raimo.lind@wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä