Minister Pekkarinen invigde Wärtsiläs bränslecellskraftverk på Vasa Bostadsmässa

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
15 juli 2008 kl 17:30 E. Europe Standard Time

Näringsminister Mauri Pekkarinen invigde idag New Energy -energianläggningen som är belägen på Vasa Bostadsmässas område. Till anläggningen har Wärtsilä levererat en bränslecellsenhet, som är baserad på planar fastoxid- eller SOFC-teknik. Enheten är den första av sitt slag i världen. Kraftverket använder bränsle i form av metangas som bildas vid den närliggande avstjälpningsplatsen och som annars skulle vara skadlig för miljön. Bränslecellskraftverket producerar med hög verkningsgrad både elektricitet och värme för mässområdets behov.

Utsläppen från bränslecellskraftverket är mycket låga, vilket gör att lösningen främjar utvecklingen av teknologi för hållbar energi. Mässområdets bränslecellsenhet är Wärtsiläs första fältapplikation inom den aktuella tekniken. Kraftverkets eleffekt är i första fasen ca 20 kW och värmeeffekt 14–17 kW.

”Utveckling av bränslecellstekniken är en del av Wärtsiläs långsiktiga produktutvecklingsarbete för att komplettera Wärtsiläs produktportfölj. Utveckling av ännu miljövänligare, renare och hållbarare energiproduktionstekniker är en central del av Wärtsiläs strategi”, konstaterar Wärtsilä Finlands verkställande direktör Juha Kytölä.

Vasa Bostadsmässa, som anordnas 11.7–10.8.2008 i Sunnanvik, är föregångare när det gäller energiproduktions¬processer för begränsade områden. Elektricitet och värme produceras och konsumeras inom samma område.

El- och värmeenergi produceras, förutom med bränslecellerna, med mikroturbiner och en markvärmepump som hämtar lågtemperaturvärme från havsbotten. Wärtsilä svarar utöver leverans av bränslecellskraftverket även för bygget av mässområdets New Energy-kraftverksbyggnad och den inledande finansieringen av projektet. Förutom Wärtsilä deltar Sarlin Oy, Mateve Oy, Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy, Sonera samt Vasa Stad, Vasa Elnät, Vasa Elektriska och Vasa Vatten i projektet.

Avfallsgasen, som utnyttjas av bränslecellskraftverket, är ett förnybart bränsle och bränslecellstekniken är därigenom i linje med EU-kommissionens energi- och klimatpaket. EU kräver att Finland före 2020 höjer andelen förnybara energikällor inom energiproduktionen från nuvarande 28,5 procent till 38 procent.

Tilläggsuppgifter:

Juha Kytölä
Verkställande direktör, Wärtsilä Finland Oy
Tel. +358-405002936
juha.kytola@wartsila.com

Simo Ahtola
Projektchef, Wärtsilä Finland Oy
Tel. +358-405019251
simo.ahtola@wartsila.com

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 17 000 proffs i 160 Wärtsiläenheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Den Nordiska Börsen i Helsingfors.

www.wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä