Wärtsilä ingår partnerskap med Världsbanken för att öka utnyttjandet av associerad gas från oljeproduktionen

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
15 juni 2010 kl 14:30 E. Europe Standard Time

Wärtsiläs teknologi kommer sannolikt att bidra till en ökad användning av gas från oljeproduktion vid kraftgenerering.

Det Världsbanksledda Global Gas Flaring Reduction partnerskapet (GGFR) välkomnade idag officiellt Wärtsilä att ansluta sig till de globala försöken att minska förbränningen av naturgas i samband med oljeproduktion. Målsättningen är att minska utsläppen av växthusgaser och öka elproduktionen. Wärtsilä är den första partnern inom GGFR, som inte är aktiv i oljeproduktionen. 

Fram tills nyligen hade endast oljeproducerande länder och företag rätt att ansluta sig till partnerskapet GGFR. En ny GGFR-stadga tillåter nu att andra företag, som erbjuder teknologiska lösningar såsom Wärtsilä, ansluter sig till partnerskapet.  

Vid borrning efter råolja kommer vanligtvis även gas, som även kallas för associerad gas, upp till ytan och den ventileras eller förbränns ofta istället för att användas i privat eller kommersiellt bruk. Orsakerna till detta kan vara brist på tillräcklig infrastruktur, fungerande marknader eller lagstiftning. Det Världsbanksledda partnerskapet mellan regeringar och företag försöker övervinna dessa utmaningar genom att tillsammans arbeta för att minska dessa miljöskadliga gasutsläpp. GGFR-partnerskapet beräknar att det globalt förbränns eller ventileras bort cirka 150 miljarder kubikmeter gas varje år, vilket orsakar ett årligt utsläpp på cirka 400 miljoner ton växthusgaser.

"Vi välkomnar Wärtsilä som GGFR:s  första samarbetspartner, som inte är aktiv i oljeproduktionen, och ser fram emot att arbeta tillsammans med dem för att öka tillgången till mycket välbehövd elektricitet i utvecklingsländer världen över," säger Somit Varma, direktör för olje-, gas-, gruv- och kemikalieverksamhet på Världsbankgruppen. ”Föbränning och ventilering av gas från oljeproduktion skadar miljön och slösar bort en värdefull och renare resurs, som kan användas för mer produktiva syften.

"Vi är stolta över att ha blivit en GGFR-partner. Om gas från oljeproduktionen kan användas vid kraftgenerering istället för att förbrännas i atmosfären, kan utsläppen från ett oljefält avsevärt minskas. Samtidigt uppstår det tydliga ekonomiska fördelar. Genom vårt kunnande inom kraftgenerering kommer vi som samarbetspartner till GGFR att kunna medverka till minskningen av förbränningen av gaser," säger Vesa Riihimäki, direktör för Wärtsilä Power Plants.

Genom Wärtsiläs flerbränsleteknologi kan gas från oljeproduktion konverteras till el och användas för att driva en kompressor eller pump istället för att ständigt förbrännas i atmosfären. Wärtsiläs gas-dieselteknologi erbjuder bränsleflexibilitet, som gör att motorer kan köras på alla kombinationer av flytande bränslen och associerad gas. Denna flexibilitet är viktig för olje- och gasbolag, som är verksamma under förhållanden där gasens volymer ständigt förändras.  

GGFR är ett partnerskap för regeringar, statliga bolag och internationella oljeföretag som åtagit sig att minska förbränning och bortventilering. GGFR-partnerskapet underlättar och stöder nationella ansträngningar för att  ta till vara den gas som uppstår vid oljeproduktion och därmed minska förbränning. Detta görs genom att tackla bristen på  effektiva regelverk samt befintliga restriktioner  för gasanvändning. Exempel på dessa restriktioner är otillräcklig infrastruktur och dålig tillgång till lokala och internationella energimarknader, särskilt i utvecklingsländer.

Bakgrundsinformation

Vad är förbränning av associerad gas, så kallad ”gas flaring”?
Under utvinning av råolja från flera kilometers djup, kommer även så kallad associerad gas till ytan. Om oljan produceras i delar av världen som saknar infrastruktur eller närliggande gasmarknader, förbränns eller ventileras en betydande del av denna gas ut i atmosfären.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Rönn
General manager, Försäljning (Olje- och gasindustri)
Wärtsilä Power Plants
Tel: +358 40 718 4473
tomas.ronn@wartsila.com

Tuula Franck
Kommunikationschef
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 400 267555
tuula.franck@wartsila.com

Länk till bilden

Världsbanksledda Global Gas Flaring Reduction partnerskap (GGFR) välkomnade idag officiellt Wärtsilä som partner. Avtalet undertecknades av Tomas Rönn, General Sales Manager, Oil & Gas Industry, Wärtsilä Power Plants och Bent Svensson, Program Manager, the GGFR partnership.

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.
Under 2009 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,3 miljarder euro med mer än 18.000 anställda. Företaget har verksamhet i 160 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com

GGFR partners och bidragsgivare
GGFRs partnerskap, under ledning och förvaltning av ett team vid Världsbanken i Washington, DC, inkluderar följande partners: Algeriet (Sonatrach), Angola (Sonangol), Azerbajdzjan, Kamerun (SNH), Kanada (CIDA), Tchad, Ecuador (PetroEcuador), Ekvatorialguinea, Frankrike, Gabon, Indonesien, Irak, Kazakstan, Chanty-Mansijsk (Ryssland), Mexiko (Pemex), Nigeria, Norge, Qatar, Förenade Arabemiraten (Masdar), USA (DOE) och Uzbekistan; BP, Chevron, ConocoPhillips, ENI, ExxonMobil, Marathon Oil, Maersk Oil & Gas, Shell, Statoil, TOTAL, Qatar Petroleum; OPEC Secretariat, Europeiska Unionen, Världsbankgruppen samt Wärtsilä.
www.worldbank.org/ggfr

© 2020 Wärtsilä